Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Fred och dialog

Vad vi gör
Palmecentret verkar för fred och dialog. Så här arbetar vi:

Det finns inga lösningar i våld

  • Vi stödjer civilsamhällesorganisationer i konfliktområden – för att ge verktyg och metoder för långsiktigt fredsarbete och konfliktlösning
  • Vi skapar gränsöverskridande samarbeten – för att vi tror på dialogens kraft i arbetet för fredliga samhällen
  • Vi engagerar den svenska arbetarrörelsen – för vår gemensamma tro på dialog och nedrustning som enda väg mot hållbar demokrati och mänskliga rättigheter

Vikten av dialog

Att arbeta med konfliktlösning är komplext – för att lugna och förhindra väpnade konflikter använder vi oss av metoder som analys, dialog och medling i våra samarbeten.

Vårt arbete för fred och dialog bygger alltid på inkludering, ömsesidighet och öppenhet i linje med Palmekommissionens slutsatser om gemensam säkerhet.


Dags att stoppa bomberna

I länder över hela världen präglas människors liv av väpnade konflikter vars konsekvenser är otaliga. De innebär förluster av liv, att människor tvingas på flykt, att hem, vägar och städer förstörs. För många är vardagen en ständig kamp mot statligt våld, avrättningar, deportationer och religiös extremism.

Vi ser även hur risken för ett kärnvapenkrig är större nu än på decennier. Nio stater i världen sitter på kärnvapen många gånger kraftfullare en de som föll över Hiroshima och Nagasaki. Det ryska anfallskriget mot Ukraina har också kraftigt försämrat säkerhetsläget i Europa och satt världsordningen i gungning, där de regelverk, institutioner och samarbetsformer inte alls fungerar som de borde. Men utvecklingen går att vända. Den svenska arbetarrörelsen har en stolt historia av politik som sätter freden främst – vi på Palmecentret driver den utvecklingen framåt.

Exempel på samarbetsprojekt

Fredsprogram med FBA

Med finansiering från Folke Bernadotteakademin driver Palmecentret ett program om fred och dialog i Somalia, Burma, Turkiet, Palestina och Zimbabwe. Efter programmets andra år har de deltagande organisationerna ökat sin förståelse och sitt intresse för att lära mer om konflikthantering och dialogfrämjande verksamhet. Med utgångspunkt i FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, har kvinnliga medlare i Palestina fått utbildning.

I Somalia organiserade Palmecentrets fackliga partner FESTU i samarbete med sin anslutna fackförening National Union of Somali journalists (NUSOJ) aktiviteter i fredsjournalistik, i syfte att utveckla journalisters förmåga att rapportera om konfliktrelaterade frågor på ett objektivt sätt utifrån fredsjournalistik-principerna.

För ett ställningstagande mot kärnvapen

På Socialdemokraternas kongress 2021 blev FN:s kärnvapenförbud en av ”de hetaste” frågorna enligt DN, och skrivningen om en svensk anslutning till förbudet skärptes till slut i partiprogrammet.  Det här är en viktig delseger för Palmecentret, som tillsammans med socialdemokratiska sidoorganisationer arbetat hårt för att regeringen ska underteckna förbudet. Under 2021 har Palmecentret haft en samordnande roll i påverkansarbetet, och vi har drivit frågan genom utspel, seminarier och debattartiklar, bland annat en i Aftonbladet som skrevs under av 100 tongivande socialdemokrater. Vår årliga Sifo-undersökning visade att 87,8 procent av svenskarna ställer sig bakom ett undertecknande. Kampanjen drevs både brett genom sociala medier, och riktat genom rundabordssamtal och personliga kontakter med riksdagsledamöter. Sedan den ryska invasionen av Ukraina och Sveriges beslut att ansöka om medlemskap i Nato, har Palmecentret fortsatt att uppmana till förbud mot kärnvapen.

Dialog inom oppositionen ledde till valvinst

Colombia har valt sin första vänsterpolitiker till president. För Gustavo Petro och Pacto Histórico där flera vänsterpartier ingår, har Socialdemokratiernas partistöd spelat en viktig roll. Stödet har under 2020 och 2021 fokuserat på att bidra till att ena den colombianska splittrade oppositionen för att ha en chans att vinna mot högerregeringen. Palmecentrets och Socialdemokraternas program i Latinamerika (PAOLA) har bidragit till att partier från vänster och mitten närmat sig varandra för första gången i landets historia, mycket tack vare en akademi som arrangerades av Palmecentret. Efter akademin uppmanade flera senatorer till enighet inför valet.

Palestinska kvinnor utbildas till medlare

För många palestinska kvinnor är våld närvarande på alla nivåer; i den egna relationen, i lokalsamhället och i konflikten med Israel. Palmecentrets partnerorganisation Ta’awon startade ett projekt för att öka kvinnors deltagande i att förebygga och medla vid konflikter. En ”medlingsenhet” bildades och 42 personer i Hebron utbildades i konfliktanalys och medling. Alla deltagare sa i utvärderingen att de har fått kunskap som kommer att hjälpa dem både i privata relationer och i sitt samhällsengagemang. Muna Abu Sharar har blivit medlare genom projektet: ”Jag har fått bättre självförtroende och jag vet att jag nu kan lösa konflikter på nya och okonventionella sätt. Många kvinnor ringer mig och ber om hjälp!”

Allians mot gravskändning som krigsföringsmetod

I Turkiet finns otaliga exempel på hur brott mot gravfriden använts som metod i en lågintensiv krigsföring. Gravar har skändats, kyrkogårdar vandaliserats och kroppar grävts upp. Efter deltagande i Palmecentrets fredsprogram valde organisationen Association of Legal Aid Against Sexual Violence att starta Initiativet respekt för de döda. Turkar, kurder, armenier, greker, transpersoner och feminister har ställt sig bakom initiativet. Advokater, journalister, politiker, människorättsaktivister och anhöriga har deltagit i dialogsamtal och webinarier. Ett konkret resultat är att kvarlevor av kurdiska krigare som dödats av turkisk militär under 90-talet och som grävdes upp 2017, hittats och begravts på nytt.

Verk­sam­hets­be­rät­tel­se

Läs mer om Palmecentrets verksamhet.

Läs mer

Common Security 2022

Our world order faces severe challenges. The common systems and structures – needed to provide security, combat poverty and inequality and prevent human suffering – are inadequate, and frequently violated or ignored. The future of humanity depends on us fixing our struggling global order. It is time to consider whether Olof Palme’s concept of Common Security can help bring us back from the brink.

Stoppa bomberna

Risken för kärnvapenkrig är större än på decennier. Men katastrofen kan undvikas. Besök sajten som Palmecentret tagit fram för att fler ska lära sig mer om kärnvapenhotet och kunna ta en informerad ställning och engagera sig i frågan.

What about Sweden’s Feminist Foreign Policy?

For the Swedish Ministry for Foreign Affairs, trade, security, development and foreign diplomatic relations is at the core of the work. With the Swedish Feminist Foreign Policy Swedish government is addressing that with a feminist filtered policy, the creation of a better and more equal world, for the many, is possible.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Palmecentret är del av ICAN, en global kampanj som samlar hundratals organisationer från hela världen under ett gemensamt mål, en kärnvapenfri värld. 2017 vann ICAN Nobels fredspris.

Relaterat

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika