Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Fred och dialog

Vad vi gör
Palmecentret verkar för fred och dialog. Så här arbetar vi:

Det finns inga lösningar i våld

  • Vi stödjer civilsamhällesorganisationer i konfliktområden – för att ge verktyg och metoder för långsiktigt fredsarbete och konfliktlösning
  • Vi skapar gränsöverskridande samarbeten – för att vi tror på dialogens kraft i arbetet för fredliga samhällen
  • Vi engagerar den svenska arbetarrörelsen – för vår gemensamma tro på dialog och nedrustning som enda väg mot hållbar demokrati och mänskliga rättigheter

Vikten av dialog

Att arbeta med konfliktlösning är komplext – för att lugna och förhindra väpnade konflikter använder vi oss av metoder som analys, dialog och medling i våra samarbeten.

Vårt arbete för fred och dialog bygger alltid på inkludering, ömsesidighet och öppenhet i linje med Palmekommissionens slutsatser om gemensam säkerhet.


Dags att stoppa bomberna

I länder över hela världen präglas människors liv av väpnade konflikter vars konsekvenser är otaliga. De innebär förluster av liv, att människor tvingas på flykt, att hem, vägar och städer förstörs. För många är vardagen en ständig kamp mot statligt våld, avrättningar, deportationer och religiös extremism.

Vi ser även hur risken för ett kärnvapenkrig är större nu än på decennier. Nio stater i världen sitter på kärnvapen många gånger kraftfullare en de som föll över Hiroshima och Nagasaki. Men utvecklingen går att vända. Den svenska arbetarrörelsen har en stolt historia av politik som sätter freden främst – vi på Palmecentret driver den utvecklingen framåt.

Exempel på vad vi gjorde 2020

Fredsprogram med FBA

Med finansiering från Folke Bernadotteakademin driver Palmecentret ett program om fred och dialog i Somalia, Burma, Turkiet, Palestina och Zimbabwe. Efter programmets andra år har de deltagande organisationerna ökat sin förståelse och sitt intresse för att lära mer om konflikthantering och dialogfrämjande verksamhet. Med utgångspunkt i FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, har kvinnliga medlare i Palestina fått utbildning. I Turkiet ligger fokus på att skapa breda allianser i civilsamhället för att sätta press på regeringen att återuppta fredssamtalen med PKK.

För ett ställningstagande mot kärnvapen

Under året har Palmecentret fortsatt att vara en stark röst i debatten om kärnvapen. Som medlemmar i Nätverket för kärnvapennedrustning arrangerade vi två seminarier om att Sverige inte avser skriva under FN-konventionen för förbud mot kärnvapen (TPNW). Vi driver på regeringen i frågan, bland annat genom en debattartikel tillsammans med de socialdemokratiska sidoorganisationerna, och genom en mallmotion som vi uppmuntrar nyckelpersoner och andra inom S att använda sig av inför kongressen. Vi har under året också gjort gemensamma debattinlägg med andra organisationer i civilsamhället.

Partier går samman i historisk allians

Att träffa likasinnade partier skapar möjligheter till dialog som kan leda till närmare samarbeten. I Colombia har de tre progressiva partierna knappt haft något samarbete alls under åren, utan har sett varandra som motståndare. Men efter att ha deltagit i en politisk akademi som Palmecentret organiserade, inledde man ett samarbete som resulterade i en gemensam agenda för att skydda genomförandet av fredsavtalet. Under 2020 togs samarbetet vidare, och partierna har nu gått samman i en historisk allians av progressiva krafter, för att
tillsammans vinna valet 2022, med ambitionen att förändra Colombia.

Läs mer

Stoppa bomberna

Risken för kärnvapenkrig är större än på decennier. Men katastrofen kan undvikas. Besök sajten som Palmecentret tagit fram för att fler ska lära sig mer om kärnvapenhotet och kunna ta en informerad ställning och engagera sig i frågan.

What about Sweden’s Feminist Foreign Policy?

For the Swedish Ministry for Foreign Affairs, trade, security, development and foreign diplomatic relations is at the core of the work. With the Swedish Feminist Foreign Policy Swedish government is addressing that with a feminist filtered policy, the creation of a better and more equal world, for the many, is possible.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Palmecentret är del av ICAN, en global kampanj som samlar hundratals organisationer från hela världen under ett gemensamt mål, en kärnvapenfri värld. 2017 vann ICAN Nobels fredspris.

Relaterat

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika