Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Arbetares rättigheter och jämlikhet

Vad vi gör
Palmecentret står upp för arbetares rättigheter och jämlikhet. Så här arbetar vi:

Starka fackföreningar

  • Vi stödjer fackföreningar – för att starka och demokratiska fackliga organisationer är en förutsättning för rättvisa löner och goda arbetsvillkor.
  • Vi försvarar fackligt aktiva – så att hot, hat och trakasserier inte ska stoppa arbetare från att kräva sina rättigheter.
  • Vi bidrar till samarbeten och allianser – för det är när fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och politiker arbetar tillsammans som vi ser verkliga förändringar.

Organisering för ökad jämlikhet

Världens resurser måste fördelas mer jämlikt. Globalt kämpar vi för minskade klyftor, stärkt välfärd och rättvisa.

Genom Palmecentret får människor i osäkra anställningar stöd i att kunna organisera sig fackligt, även i länder där fackliga organisationer motarbetas eller är förbjudna.

 

Att skapa jämlikhet och rättvisa kräver politiska reformer. Därför verkar vi för en närmare samverkan mellan civilsamhällesorganisationer, fackföreningar och våra socialdemokratiska systerpartier – världen över.


Den globala ojämlikheten ökar

Människor över hela världen pressas hårt av den globaliserade ekonomins ständiga krav på ökad tillväxt. Företag flyttar sin verksamhet mellan olika länder på jakt efter den billigaste och mest effektiva arbetskraften – social och ekologisk hållbarhet prioriteras bort. Klyftorna mellan de som har och de som inte har är enorma och växer.

Att vara fackligt aktiv är i många länder mycket riskfyllt. Den internationella fackliga samorganisationen ITUC har rapporterat i flera års tid att situationen försämrats – fackligt aktiva runt om i världen hotas, fängslas – till och med mördas för sitt engagemang. Palmecentret har samarbeten i några av de länder med mest kritisk situation – bland annat Turkiet, Zimbabwe och Filippinerna.

Exempel på samarbetsprojekt

Seger för facket på callcenter

Det nyligen bilade facket SKOT i Albanien lyckades få ett callcenterföretag att betala ersättning för arbete på helgdagar. Det krävdes protester som gav eko i media innan företaget gick med på förhandlingar som slutade med att man gick med på att betala helgersättning i enlighet med arbetsmarknadslagstiftning. Fackets framgång kan betraktas som en seger för facklig organisering inom hela callcenterbranschen, som omfattar omkring 20 000 anställda i Albanien. SKOT har fortfarande endast 700 medlemmar, men har tack vare sin framgång blivit organisationen som hela branschen refererar till. Palmecentret har stöttat organisationen ända från dess att den grundades av en liten grupp på ett av callcenterföretagen.

Uppstart för samarbete och utbyte

Palmecentret i samverkan med LO och ABF startade 2022 ett program för att stärka fackföreningsrörelsen och folkbildningen i Demokratiska Republiken Kongo, Kongo-Kinshasa. Inledningsvis har det handlat om att de svenska medlemsorganisationerna och de nio partnerorganisationerna ska bygga upp rutiner för det framtida samarbetet. ABF höll tre utbildningar om studiecirkelmetoden och LO var på plats flera gånger i Kongo-Kinshasa, där man bland annat stöttar en facklig organisation som vill förbättra socialförsäkringssystemet i landet. Det nuvarande systemet med pensioner, livförsäkring etc. omfattar bara personer med fast anställning på heltid, medan flertalet anställda har tidsbegränsade kontrakt och arbetar deltid.

Stöd till utsatta hushållsarbetare

Filippinernas viktigaste ”exportvara” är enligt regeringen de miljontals kvinnor som jobbar utomlands med hushållsarbete. Ändå gör regeringen mycket lite för att skydda dem från att utnyttjas. När Marites García lämnade sina söner i hemlandet för en tjänst hos en familj i Saudiarabien låstes hon in och tvingades arbeta utan lön under hot och misshandel. Hon fick till slut hjälp av Palmecentrets partner CMA, som stödjer migrantarbetare genom rådgivning, rättshjälp och akutstöd. Under 2021 arbetade CMA för att skapa möjligheter för återvändande kvinnor att försörja sig på hemmaplan på ett ekologiskt hållbart sätt. CMA har bildat lokalgrupper runtom i landet, något som myndigheterna visat stor uppskattning för.

Fler anmäler kränkningar

I Nordmakedonien kränks textilarbetarnas rättigheter systematiskt. Svartarbete och korttidskontrakt är vanligt. Arbetare som organiserar sig riskerar att tystas eller få sin tjänst avslutad. Palmecentret och Handels i Gävle samarbetar med organisationen Glasen Tekstilec som på olika vis stöttar anställda i textilsektorn. Genom projektet fick 8359 arbetare under 2021 direkt eller indirekt juridiskt stöd. På tre år har Glasen Tekstilecs arbete bidragit till att antalet anmälningar till den statliga yrkesinspektionen vad gäller kränkningar av anställningsrättigheter har ökat med 300 procent. Palmecentrets och Handels stöd till organisationen har bidragit till att de idag är en av få aktörer i landet som arbetare har förtroende för att vända sig till för hjälp.

Fler medlemmar under pandemin

I diktaturen Eswatini fungerar fackföreningarna i praktiken som opposition eftersom politiska partier är förbjudna. Men även facken har svårt att verka. När textilarbetarfacket ATUSWA håller möten med strejkande arbetare dyker polisen ofta upp utan förvarning. Pandemin användes under året som ytterligare ursäkt att begränsa demokratin. Men fackföreningsrörelsens kamp spelar roll. ATUSWA:s medlemsantal ökar ständigt. Under 2021 tog den fackliga federationen tillsammans med LO fram ett nytt studiecirkelmaterial. På kongressen antogs en jämställdhetspolicy. Fler kvinnor har tagit plats på beslutande poster, och mer medel ska öronmärkas för kvinnors och ungas fackliga deltagande.

Framsteg för ILO-konventioner

Under 2020 ratificerade Namibia och Mexiko ILO:s konvention 189 om hushållsarbetares rättigheter. Namibia har under året också, som tredje land i världen, ratificerat ILO:s konvention 190 om avskaffandet av våld och trakasserier på arbetet. Sydafrika har påbörjat processen. Framgångarna ligger till stor del i det påtryckningsarbete som Palmecentrets partner International Domestic Workers Federation (IDWF) bedrivit.

Vår somaliska partner FESTU:s arbete under 2020 resulterade i början av 2021 i att även Somalia ratificerade konvention 190. Vår globala folkbildningspartner IFWEA påverkar för en ratificering av konventionen genom studiecirklar i åtta länder.

Fler samarbetsprojekt

Läs mer

Facklig kamp för en bättre värld

Grunden för fackföreningsrörelsen är att människor sluter sig samman på sina arbetsplatser för att förbättra sina villkor. I den här broschyren finns exempel på några av de fackliga projekt som Palmecentret driver runt om i världen, tillsammans med medlemsorganisationerna.

Frihet - bekämpa slaveriet

21 miljoner människor runt om i världen utsätts för tvångsarbete under slavliknande förhållanden. I den här broschyren möter du våra samarbetspartners hushållsarbetarfacket, YCOWA som hjälper burmesiska migrantarbetare i Thailand, samt fackförbundet CSAAWU som försöker förbättra villkoren för lantarbetare i Sydafrika.

Global Rights Index 2023

Det globala världsfacket, ITUC, ger varje år ut rapporten Global Rights Index, som granskar hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras runt om i världen. Vilka är världens sämsta länder att jobba i? Hur kan facken bidra till att arbetstagares rättigheter stärks och respekteras?

Relaterat

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika