Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Arbetares rättigheter och jämlikhet

Vad vi gör
Palmecentret står upp för arbetares rättigheter och jämlikhet. Så här arbetar vi:

Starka fackföreningar

  • Vi stödjer fackföreningar – för att starka och demokratiska fackliga organisationer är en förutsättning för rättvisa löner och goda arbetsvillkor.
  • Vi försvarar fackligt aktiva – så att hot, hat och trakasserier inte ska stoppa arbetare från att kräva sina rättigheter.
  • Vi bidrar till samarbeten och allianser – för det är när fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och politiker arbetar tillsammans som vi ser verkliga förändringar.

Organisering för ökad jämlikhet

Världens resurser måste fördelas mer jämlikt. Globalt kämpar vi för minskade klyftor, stärkt välfärd och rättvisa.

Genom Palmecentret får människor i osäkra anställningar stöd i att kunna organisera sig fackligt, även i länder där fackliga organisationer motarbetas eller är förbjudna.

 

Att skapa jämlikhet och rättvisa kräver politiska reformer. Därför verkar vi för en närmare samverkan mellan civilsamhällesorganisationer, fackföreningar och våra socialdemokratiska systerpartier – världen över.


Den globala ojämlikheten ökar

Människor över hela världen pressas hårt av den globaliserade ekonomins ständiga krav på ökad tillväxt. Företag flyttar sin verksamhet mellan olika länder på jakt efter den billigaste och mest effektiva arbetskraften – social och ekologisk hållbarhet prioriteras bort. Klyftorna mellan de som har och de som inte har är enorma och växer.

Att vara fackligt aktiv är i många länder mycket riskfyllt. Den internationella fackliga samorganisationen ITUC rapporterade 2019 att situationen försämrats – fackligt aktiva runt om i världen hotas, fängslas – till och med mördas för sitt engagemang. Palmecentret har samarbeten i några av de länder med mest kritisk situation – Turkiet, Zimbabwe och Filippinerna.

Exempel på vad vi gjorde 2020

Framsteg för ILO-konventioner

Under 2020 ratificerade Namibia och Mexiko ILO:s konvention 189 om hushållsarbetares rättigheter. Namibia har under året också, som tredje land i världen, ratificerat ILO:s konvention 190 om avskaffandet av våld och trakasserier på arbetet. Sydafrika har påbörjat processen. Framgångarna ligger till stor del i det påtryckningsarbete som Palmecentrets partner International Domestic Workers Federation (IDWF) bedrivit.

Vår somaliska partner FESTU:s arbete under 2020 resulterade i början av 2021 i att även Somalia ratificerade konvention 190. Vår globala folkbildningspartner IFWEA påverkar för en ratificering av konventionen genom studiecirklar i åtta länder.

Gränslös solidaritet

När vidden av pandemins konsekvenser för arbetare över hela världen klarnade, tog Palmecentret initiativ till insamlingskampanjen Gränslös solidaritet. Tillsammans med flera medlemsorganisationer spred vi budskapet, främst genom sociala medier, om vikten av praktisk internationell och gränslös solidaritet, i en tid av nedstängningar och massarbetslöshet. Insamlingen fick stort genomslag bland både privatpersoner och medlemsorganisationer. Totalt samlade vi in 325280 kr.

Oljebolag tvingas betala ut full lön

Till följd av den ekonomiska krisen i spåren av pandemin bestämde sig oljebolaget Albpetrol i Albanien under våren 2020 att sänka arbetarnas löner
med 60 procent. Först efter stora protester utanför företagets kontor och en namninsamling till premiärministern gick ledningen på Albpetrol med på
att förhandla med facket. Med stöd från Centre for Labour Rights vann oljearbetarnas fackförening tvisten mot arbetsgivaren som tvingades betala ut
full lön. Centre for Labour Rights bistår fackföreningar med rådgivning, stöd och juridisk hjälp.

Läs mer

Facklig kamp för en bättre värld

Grunden för fackföreningsrörelsen är att människor sluter sig samman på sina arbetsplatser för att förbättra sina villkor. I den här broschyren finns exempel på några av de fackliga projekt som Palmecentret driver runt om i världen, tillsammans med medlemsorganisationerna.

Frihet - bekämpa slaveriet

21 miljoner människor runt om i världen utsätts för tvångsarbete under slavliknande förhållanden. I den här broschyren möter du våra samarbetspartners hushållsarbetarfacket, YCOWA som hjälper burmesiska migrantarbetare i Thailand, samt fackförbundet CSAAWU som försöker förbättra villkoren för lantarbetare i Sydafrika.

Global Rights Index 2021

Det globala världsfacket, ITUC, ger varje år ut rapporten Global Rights Index, som granskar hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras runt om i världen. Vilka är världens sämsta länder att jobba i? Hur kan facken bidra till att arbetstagares rättigheter stärks och respekteras?

Relaterat

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika