Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Jämställdhet

Vad vi gör
Palmecentret arbetar för en jämställd värld. Så här arbetar vi: 

Alla vinner på jämställdhet

  • Vi stödjer kvinnoorganisationer över hela världen – för att stärka dem i deras arbete att förändra destruktiva normer och strukturer.
  • Vi stödjer socialdemokratiska systerpartier i deras jämställdhetsarbete – för att jämställdhet är en förutsättning för demokrati och hållbar utveckling.
  • Vi stödjer fackliga organisationer i kvinnodominerade yrken – för att stärka kvinnor i att kräva sina rättigheter på en ojämställd arbetsmarknad.

När jämställdheten ökar minskar fattigdomen

Genom oss skapas samarbeten mellan kvinnor organiserade inom svensk arbetarrörelse och deras globala jämlikar. Jämställdhet är ett globalt projekt.

Genom att verka för reformer för ökad jämställdhet vill vi öka kvinnors deltagande i samhället, deras makt och inflytande i ekonomin och få fler kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Med stöd från Palmecentret stärks kvinnor att organisera sig politiskt och söka sig till ledarpositioner – för att framtidens ledare i mycket större utsträckning än det är idag måste vara kvinnor.


Fortfarande är inget land i världen jämställt

Utmaningarna för att nå global jämställdhet är fortfarande stora och många. Det har inom jämställdhetsområdet gjorts många framsteg, men i UNDP:s senaste rapport ser vi hur utvecklingen vänt – och nu går åt fel håll. Diskriminering och förtryck präglar vardagen för kvinnor och flickor över hela världen. I många delar av världen är situationen för HBTQ-personer mycket svår.

De flesta människor som lever i fattigdom är kvinnor. Våldtäkt och sexuella övergrepp används som vapen i konflikter. Kvinnor sitter på betydligt mindre social, politisk och ekonomisk makt. Om utvecklingen går i samma takt som nu kommer världen inte vara jämställd på 257 år.

Läs mer

Röster för en jämställd värld

I Röster för en jämställd värld möter du några av våra samarbetspartners som arbetar för ett mer jämställt samhälle i olika delar av världen. Vi hoppas att den här skriften ska bidra till ökad kunskap och inspirera genom att visa på exempel på praktiskt jämställdhetsarbete.

What about Sweden’s Feminist Foreign Policy?

For the Swedish Ministry for Foreign Affairs, trade, security, development and foreign diplomatic relations is at the core of the work. With the Swedish Feminist Foreign Policy Swedish government is addressing that with a feminist filtered policy, the creation of a better and more equal world, for the many, is possible.

Studio solidaritet: Global jämställdhet i kris

I länder där fattigdomen är utbredd, sjukvården dåligt rustad och de sociala skyddsnäten obefintliga så slår corona hårt. I samma länder är bristen på jämställdhet djupt rotad. Hur drabbar krisen flickor och kvinnor? Möt generalsekreterare Anna Sundström i ett samtal med Margot Wallström.

Relaterat

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika