Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Jämställdhet

Vad vi gör
Palmecentret arbetar för en jämställd värld. Så här arbetar vi: 

Alla vinner på jämställdhet

  • Vi stödjer kvinnoorganisationer över hela världen – för att stärka dem i deras arbete att förändra destruktiva normer och strukturer.
  • Vi stödjer socialdemokratiska systerpartier i deras jämställdhetsarbete – för att jämställdhet är en förutsättning för demokrati och hållbar utveckling.
  • Vi stödjer fackliga organisationer i kvinnodominerade yrken – för att stärka kvinnor i att kräva sina rättigheter på en ojämställd arbetsmarknad.

När jämställdheten ökar minskar fattigdomen

Genom oss skapas samarbeten mellan kvinnor organiserade inom svensk arbetarrörelse och deras globala jämlikar. Jämställdhet är ett globalt projekt.

Genom att verka för reformer för ökad jämställdhet vill vi öka kvinnors deltagande i samhället, deras makt och inflytande i ekonomin och få fler kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Med stöd från Palmecentret stärks kvinnor att organisera sig politiskt och söka sig till ledarpositioner – för att framtidens ledare i mycket större utsträckning än det är idag måste vara kvinnor.


Fortfarande är inget land i världen jämställt

Utmaningarna för att nå global jämställdhet är fortfarande stora och många. Det har inom jämställdhetsområdet gjorts många framsteg, men i UNDP:s senaste rapport ser vi hur utvecklingen vänt – och nu går åt fel håll. Diskriminering och förtryck präglar vardagen för kvinnor och flickor över hela världen. I många delar av världen är situationen för HBTQ-personer mycket svår.

De flesta människor som lever i fattigdom är kvinnor. Våldtäkt och sexuella övergrepp används som vapen i konflikter. Kvinnor sitter på betydligt mindre social, politisk och ekonomisk makt. Om utvecklingen går i samma takt som nu kommer världen inte vara jämställd på 257 år.

Exempel på samarbetsprojekt

Fler söker sig till Olof Palme-skolan i Västsahara

I en tid av krig och covid är det ett lyckat resultat i sig att upprätthålla verksamheten. Mellan Palmeskolan i Västsahara och S-kvinnor har samarbetet till och med gjort framsteg under 2021. Med digitala möten har fler kunnat delta mer från båda håll.

Extremreligiösa grupper har under året intensifierat sin antifeministiska budskapsspridning. Det har lett till ett ökat intresse bland kvinnor för Palmeskolan. Fler vänder sig dit för att få kunskap om sina rättigheter och utbildning i demokrati och politik. Palmeskolan har också kommit att bli en viktig aktör i lägren, och tillfrågas för sin expertis i utveckling av lagstiftning som rör jämställdhet.

Ändrad attityd till kvinnokonventionen

Att Palestina ratificerade FN:s konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW) 2014 var kontroversiellt och ledde till en splittring i det palestinska samhället. Under pandemin eskalerade våldet mot kvinnor i hemmet, och ungdomsorganisationen PYALARA såg ett stort behov av dialog för att överbrygga skillnader i samhällets syn på kvinnors rättigheter. Med Palmecentrets stöd kunde de arrangera en serie dialogsamtal, där unga fick möta politiska och religiösa ledare. Samtalen gav goda resultat och ledde till att inflytelserika personer tog ställning för FN-konventionen, vilket i sin tur bidrar till att förändra den allmänna attityden vad gäller kvinnors rättigheter.

Upprop mot våld mot kvinnor i spåren av pandemin

Våld i nära relationer ökade stort i Eswatini under pandemins nedstängningar av samhället, och rapporter kom om att allt fler kvinnor till och med dödats av sina partners. Tillsammans med andra kvinnoorganisationer drev SWAGAA på för att bilda opinion kring detta. Bland annat lämnade de in ett upprop till premiärministern med krav om att utlysa nationellt nödläge på grund av de många morden. SWAGAA har även genomfört utbildningar med traditionella ledare där målet var att lära och resonera tillsammans om sin roll och vad de kan göra för att minska våldet. Ledarna lovade att återvända till sina samhällen och ta tag i frågor som tonårsgraviditet, drogmissbruk och könsbaserat våld. SSR har faddrat SWAGAA sedan 2016.

Tjejer och killar tillsammans mot våld mot kvinnor

Att en tjej i Palestina uttrycker sina känslor är inte socialt accepterat, och gör hon det så att hennes bror hör så är det en skam. På Palmecentrets partnerorganisation Old City Youth Association (OCYA) i Jerusalem har en stor förändring skett. Idag deltar tjejerna jämte sina bröder i ungdomsorganisationens samtalsgrupper. Där pratar de om hur de påverkas av att inte få bestämma själva vilka kläder de ska ha, vad de ska studera eller ens vem de ska gifta sig med. OCYA deltar även i ett nätverk tillsammans med 14 andra ungdoms- och kvinnoorganisationer. 2020 startade nätverket en kampanj i östra Jerusalem mot våld mot kvinnor.

Stort intresse för hur corona slår mot jämställdheten

Ikhwezi Women’s Support Centre, i Cathcart på landsbygden i östra Sydafrika arbetar med att ge stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld och övergrepp. Under pandemin ökade våldet mot kvinnor dramatiskt när människor varit hänvisade till hemmet, männen har förlorat jobb och alkoholmissbruket blivit än mer utbrett. Stödet från Palmecentret har gjort det möjligt för Ikhwezi att utbilda kommunpolitiker, socialtjänst, sjukvård och polis. På polisstationen i Cathcart har Ikhwezi inrättat ett särskilt rum så att våldsdrabbade kvinnor kan göra anmälan i avskildhet. Ikhwezi håller kontakt med kvinnan och följer henne till tingsrätten. Rättsfallen ges mer prioritet nu och hårdare straff utdöms.

Lyckad feministisk allians

I Zimbabwes nya konstitution från 2013 vigdes 60 platser i parlamentet åt kvinnor. Detta har lett till att andelen kvinnor på övriga 210 platser i stället minskat under de senaste valen. Under 2020 gick kvinnliga politiker från gräsrötter till nationella departement, och över hela den politiska skalan, samman i en lyckad allians där de med en gemensam röst motsatte sig förslaget om att förlänga kvotsystemet. Målet måste vara 50 procents representation menar de. Alliansen kom till tack vare Women in Politics Support Unit (WiPSU), som med stöd av Palmecentret arbetar för fler kvinnliga folkvalda på alla nivåer i samhället.

Fler samarbetsprojekt

Läs mer

Röster för en jämställd värld

I Röster för en jämställd värld möter du några av våra samarbetspartners som arbetar för ett mer jämställt samhälle i olika delar av världen. Vi hoppas att den här skriften ska bidra till ökad kunskap och inspirera genom att visa på exempel på praktiskt jämställdhetsarbete.

What about Sweden’s Feminist Foreign Policy?

For the Swedish Ministry for Foreign Affairs, trade, security, development and foreign diplomatic relations is at the core of the work. With the Swedish Feminist Foreign Policy Swedish government is addressing that with a feminist filtered policy, the creation of a better and more equal world, for the many, is possible.

Studio solidaritet: Global jämställdhet i kris

I länder där fattigdomen är utbredd, sjukvården dåligt rustad och de sociala skyddsnäten obefintliga så slår corona hårt. I samma länder är bristen på jämställdhet djupt rotad. Hur drabbar krisen flickor och kvinnor? Möt generalsekreterare Anna Sundström i ett samtal med Margot Wallström.

Relaterat

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika