Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Jämställdhet

Vad vi gör
Palmecentret arbetar för en jämställd värld. Så här arbetar vi: 

Alla vinner på jämställdhet

  • Vi stödjer kvinnoorganisationer över hela världen – för att stärka dem i deras arbete att förändra destruktiva normer och strukturer.
  • Vi stödjer socialdemokratiska systerpartier i deras jämställdhetsarbete – för att jämställdhet är en förutsättning för demokrati och hållbar utveckling.
  • Vi stödjer fackliga organisationer i kvinnodominerade yrken – för att stärka kvinnor i att kräva sina rättigheter på en ojämställd arbetsmarknad.

När jämställdheten ökar minskar fattigdomen

Genom oss skapas samarbeten mellan kvinnor organiserade inom svensk arbetarrörelse och deras globala jämlikar. Jämställdhet är ett globalt projekt.

Genom att verka för reformer för ökad jämställdhet vill vi öka kvinnors deltagande i samhället, deras makt och inflytande i ekonomin och få fler kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Med stöd från Palmecentret stärks kvinnor att organisera sig politiskt och söka sig till ledarpositioner – för att framtidens ledare i mycket större utsträckning än det är idag måste vara kvinnor.


Fortfarande är inget land i världen jämställt

Utmaningarna för att nå global jämställdhet är fortfarande stora och många. Det har inom jämställdhetsområdet gjorts många framsteg, men på senare år ser vi hur utvecklingen vänt – och nu går åt fel håll. Diskriminering och förtryck präglar vardagen för kvinnor och flickor över hela världen. I många delar av världen är situationen för HBTQ-personer mycket svår.

De flesta människor som lever i fattigdom är kvinnor. Våldtäkt och sexuella övergrepp används som vapen i konflikter. Kvinnor sitter på betydligt mindre social, politisk och ekonomisk makt. Om utvecklingen går i samma takt som nu kommer världen inte vara jämställd på 257 år.

Exempel på samarbetsprojekt

Tävling för bättre service till kvinnor

I december arrangerades en tävling för kommuner i Turkiet som styrs av socialdemokratiska partier om vilka som kunde presentera de bästa projekten för att förbättra samhällsservicen för kvinnor i landet. Projektet fick stöd av Palmecentret. Syftet var att öka medvetenheten om behoven och stimulera idéutbyte mellan kommunerna. Tävlingen resulterade i ökat fokus på könsdiskriminering hos de två socialdemokratiska partierna, CHP (som styr i 212 kommuner) och prokurdiska HDP. Det sistnämnda partiet vann kommunalvalet i 62 kommuner, men regeringen har gått in och tagit ifrån dem makten i alla utom sex stycken.

Ändrad attityd till kvinnokonventionen

Att Palestina ratificerade FN:s konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW) 2014 var kontroversiellt och ledde till en splittring i det palestinska samhället. Under pandemin eskalerade våldet mot kvinnor i hemmet, och ungdomsorganisationen PYALARA såg ett stort behov av dialog för att överbrygga skillnader i samhällets syn på kvinnors rättigheter. Med Palmecentrets stöd kunde de arrangera en serie dialogsamtal, där unga fick möta politiska och religiösa ledare. Samtalen gav goda resultat och ledde till att inflytelserika personer tog ställning för FN-konventionen, vilket i sin tur bidrar till att förändra den allmänna attityden vad gäller kvinnors rättigheter.

Upprop mot våld mot kvinnor i spåren av pandemin

Våld i nära relationer ökade stort i Eswatini under pandemins nedstängningar av samhället, och rapporter kom om att allt fler kvinnor till och med dödats av sina partners. Tillsammans med andra kvinnoorganisationer drev SWAGAA på för att bilda opinion kring detta. Bland annat lämnade de in ett upprop till premiärministern med krav om att utlysa nationellt nödläge på grund av de många morden. SWAGAA har även genomfört utbildningar med traditionella ledare där målet var att lära och resonera tillsammans om sin roll och vad de kan göra för att minska våldet. Ledarna lovade att återvända till sina samhällen och ta tag i frågor som tonårsgraviditet, drogmissbruk och könsbaserat våld. Akademikerförbundet SSR har faddrat SWAGAA sedan 2016.

Nytt nätverk för Latinamerikas kvinnliga politiker

I början av 2022 lanserade Palmecentrets program i Latinamerika, PAOLA, ett nytt nätverk för kvinnliga politiker i hela regionen – el cambio es con las mujeres (förändringen sker med kvinnorna). Det nya nätverket har som syfte att stärka kvinnors deltagande och inflytande i politiken, och tillsammans arbeta fram en politik och strategi för att öka jämställdheten i Latinamerika.

Stort intresse för hur corona har slagit mot jämställdheten

Ikhwezi Women’s Support Centre, i Cathcart på landsbygden i östra Sydafrika arbetar med att ge stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld och övergrepp. Under pandemin ökade våldet mot kvinnor dramatiskt när människor varit hänvisade till hemmet, männen har förlorat jobb och alkoholmissbruket blivit än mer utbrett. Stödet från Palmecentret och S-kvinnor har gjort det möjligt för Ikhwezi att utbilda kommunpolitiker, socialtjänst, sjukvård och polis. På polisstationen i Cathcart har Ikhwezi inrättat ett särskilt rum så att våldsdrabbade kvinnor kan göra anmälan i avskildhet. Ikhwezi håller kontakt med kvinnan och följer henne till tingsrätten. Rättsfallen ges mer prioritet nu och hårdare straff utdöms.

Lyckad feministisk allians

I Zimbabwes nya konstitution från 2013 vigdes 60 platser i parlamentet åt kvinnor. Detta har lett till att andelen kvinnor på övriga 210 platser i stället minskat under de senaste valen. Under 2020 gick kvinnliga politiker från gräsrötter till nationella departement, och över hela den politiska skalan, samman i en lyckad allians där de med en gemensam röst motsatte sig förslaget om att förlänga kvotsystemet. Målet måste vara 50 procents representation menar de. Alliansen kom till tack vare Women in Politics Support Unit (WiPSU), som med stöd av Palmecentret arbetar för fler kvinnliga folkvalda på alla nivåer i samhället.

Fler samarbetsprojekt

Läs mer

Röster för en jämställd värld

I Röster för en jämställd värld möter du några av våra samarbetspartners som arbetar för ett mer jämställt samhälle i olika delar av världen. Vi hoppas att den här skriften ska bidra till ökad kunskap och inspirera genom att visa på exempel på praktiskt jämställdhetsarbete.

What about Sweden’s Feminist Foreign Policy?

For the Swedish Ministry for Foreign Affairs, trade, security, development and foreign diplomatic relations is at the core of the work. With the Swedish Feminist Foreign Policy Swedish government is addressing that with a feminist filtered policy, the creation of a better and more equal world, for the many, is possible.

Från Globala Torget på Umeå Littfest: Den feministiska revolutionen i Iran

En feministisk revolution i Iran startade under hösten 2022 när Jina (Mahsa) Amini dödades av den iranska regimen för att hon bar sin slöja fel. Unga kvinnor har kastat påtvingade slöjor och klippt sitt hår i protester mot förtrycket. Protesterna har fortsatt trots att regimen brutalt slagit tillbaka. Vad händer i landet och hur ser kvinnors situation ut? Ett samtal mellan Margot Wallström, Helin Sahin och Balsam Karam i mars 2023.

Relaterat

Våra fokusområden

Demokrati och mänskliga rättigheter

Läs mer

Jämlikhet och arbetares rättigheter

Läs mer

Rättvis klimatomställning

Läs mer

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika