Skriv ut
Välkommen att beställa broschyrer och skrifter som Palmecentret publicerat. Beställ tryckta material eller ladda ner som pdf. Materialet är gratis om inget annat anges men vid stora leveranser tar vi betalt för frakt.

ÖDESVALET (2019) Ett reportage om extremhögern i EU.  175 kr/st, inklusive porto. 150 kr/st, inklusive porto, vid köp av minst 100 st. Maila catherine.elmlund@arenagruppen.se och uppge antal och leverans- samt fakturaadress. Läs mer om boken här.

 

 

 

GLOBAL SOLIDARITET (2019) I tidningen Global Solidaritet kan du läsa om Palmecentrets arbete runt om i världen. Här finns bland annat texter om människor i Sydafrika, Burma och Belarus som kämpar för en bättre värld.  Ladda ner tidningen eller beställ den nedan.

 

 

 

40 ÅR AV SOLIDARITET (2018) AIC – Arbetarrörelsens Internationella Centrum – bildades 1978. 14 år senare slogs AIC ihop med Arbetarrörelsens Fredsforum och den nya organisationen fick namnet Olof Palmes Internationella Center. I antologin ”40 år av solidaritet” finns berättelser om AIC:s och Palmecentrets arbete under fyra decennier. Pris: 100 kronor. Ladda ned boken 40 år av solidaritet_här.

 

 

RÖSTER FÖR EN JÄMSTÄLLD VÄRLD (2017) I broschyren Röster för en jämställd värld finns texter om Litha Labantu i Sydafrika, Women’s Leadership Center i Namibia, Burmese Women’s Union i Burma/Myanmar, Filastiniyat i Palestina och Demokratska omladina i Serbien. Ladda ner broschyren eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

 

bekampa-slaveriet_omslagFRIHET! BEKÄMPA SLAVERIET (2016) En broschyr om organisationer som arbetar mot tvångsarbete, bland annat det globala hushållsarbetarfacket, YCOWA som hjälper burmesiska migrantarbetare i Thailand, samt lantarbetarfacket CSAAWU i Sydafrika. Ladda ner broschyren eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

 

Facklig_kamp_for_en_battre_varld_omslagFACKLIG KAMP FÖR EN BÄTTRE VÄRLD (2016) En broschyr om fackliga aktivister i Burma, Filippinerna, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Somalia, Namibia, Zimbabwe och Mexiko. Ladda ner broschyren eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

 

BILD Global respektGLOBAL RESPEKT (2013) En grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter. Boken  handlar om makt och demokrati, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. Global Respekt gavs första gången 2004. Denna utgåva är uppdaterad och innehåller helt nya avsnitt om bland annat klimathoten, migration, finanskrisen och hur arbetarrörelsen kan agera mot högerpopulism. Beställ i formuläret nedan. Pris: 30 kronor

 

Här kan du läsa eller ladda ner kapitlen i 2013-års utgåva av Global Respekt.

 

Del A – Fattiga och rika
Kapitel 1:  Vad innebär fattigdom?
Kapitel 2: Hur minskar vi fattigdomen?

Del B – Makt och demokrati
Kapitel 3: Vad är demokrati?
Kapitel 4: Var finns makten i världen?

Del C – Mänskliga rättigheter
Kapitel 5: FN och de mänskliga rättigheterna
Kapitel 6: Kränkningar av de mänskliga rättigheterna

 

 

 

 Del D – En global arbetsmarknad
Kapitel 7: En global arbetsmarknad
Kapitel 8: Det globaliserade arbetslivet
Kapitel 9: Migrantarbetare

Del E – Globala utmaningar
Kapitel 10: Finanskriser och politisk extremism
Kapitel 11: Klimat och miljö

Del F – Motkrafter
Kapitel 12: Den globala arbetarrörelsen
– partier och fackföreningar
Kapitel 13: Rättvis handel

 

 

Migrantarbetare

MIGRANTARBETARE (2008) En aktuell aspekt av globaliseringen är migration. Omkring 200 miljoner migrantarbetare finns i världen och varje år kommer en liten rännil till Sverige. Stora sektorer av arbetslivet i både Europa och USA domineras av migrantarbetare, bland annat gäller det städning, jordbruks- och restaurangarbete. Boken Migrantarbetare – grundkurs om rörlighet, rättigheter och globalisering behandlar olika aspekter av migrantarbete: i världen, i EU och i Sverige. Boken innehåller diskussionsfrågor men det finns också en separat studiehandledning. Beställ i formuläret nedan.

 

 

Metodhandböcker för projektaktiva
Här finns handböcker och broschyrer som är tänkta att underlätta och förbättra ert projektarbete.

 

PROJEKTHANDBOKEN (2016) Som stöd i arbetet med att ansöka om ett projekt har Palmecentret tagit fram en projekthandbok. I den får du vägledning, inspiration och konkreta tips när det gäller projektplanering, mätning av resultat, ekonomihantering och mycket annat. Projekthandboken kan läsas individuellt men bäst fungerar det om alla i projektgruppen läser den tillsammans innan ni börjar formulera ansökan.

Engelsk version av projekthandboken

 

 

How_to_run_a_trade_union_omslag_smallest

HOW TO RUN A TRADE UNION (2015) En engelskspråkig handbok som handlar om hur man bygger upp fackliga organisationer. Handboken samlar konkreta tips och inspiration från fackföreningsrörelsen i olika länder. Ladda ner broschyren eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

 

 

Demokrati-arbete pågår

PARTIINRIKTAT DEMOKRATISTÖD (2013) Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska systerpartier runt om i världen. I skriften Demokrati – arbete pågår  beskrivs hur samarbetet går till och vad det syftar till.

 

 

 

Metodstöd-hållbar-utvecklinMILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (2013) Det handlar om att hitta ett miljöperspektiv som kan berika utvecklingssamarbetet, göra det  angeläget för fler människor, öka effekten och bidra till målen om en rättvis och hållbar global utveckling. I denna skrift kan du läsa mer om detta och hur vi alla kan bidra till att förbättra miljömedvetenheten.

 

 

 

Bild How to run manualHOW TO RUN AND REPRESENT A PARTY (2012) Ett webbaserat utbildningsmaterial som innehåller information och tips om bland annat medlemsvärvning, förtroendeuppdrag och jämställdhet. Sajten är på engelska och riktar sig främst till systerpartier i nya demokratier men är intressant för alla. Du hittar den på howtorunaparty.org .Det finns även en handbok som kan användas antingen som ett komplement till webbsidan eller för sig självt.

 

 

 

Metodstöd facklig-politisk samverkan

FACKLIG-POLITISKT SAMARBETE (2011) LO och Palmecentret har tagit fram denna handbok om facklig-politiskt samarbete internationellt.  Tillsammans blir vi starkare beskriver grunden för den svenska facklig-politiska samverkan och hur det ser ut i andra länder liksom i EU och på global nivå. Handboken ska fungera som ett stöd för facklig-politiskt samarbete i internationella projekt. Den innehåller tips och råd för dig som vill bedriva facklig-politiska samarbetsprojekt internationellt.

 

 

 

Metodstöd: Korruption--ett hinder för utveckling

KORRUPTION – ETT HINDER FÖR UTVECKLING (2011) Palmecentret arbetar aktivt mot korruption i alla dess former. Handboken Korruption – ett hinder för utveckling är ett metodstöd riktat till svenska medlemsorganisationer som bedriver utvecklingssamarbete med medel från Palmecentret, och är ett komplement till Palmecentrets projekthandbok.

 

 

 

 

Alla-vinner-på-jämställdhet

JÄMSTÄLLDHET (2009) Kvinnor utför merparten av allt arbete, men tjänar bara en bråkdel av de samlade inkomsterna i världen. I den första delen av Alla vinner på jämställdhet ges en övergripande bild av (o)jämställdheten och situationen för hbt-personer i världen. I den andra delen beskrivs hur man praktiskt kan gå till väga för att integrera jämställdhet som en naturlig del i projektarbetet.

Finns även på engelska: Equality Benefits All

 

Metodstöd hiv och aidsHIV OCH AIDS (2009) Alla har rätt att delta i samhällsutvecklingen. Men för det krävs medvetenhet om hur hiv och aids påverkar samhället, politiken och människan. Genom vårt samarbete med fackliga organisationer, partier och andra folkrörelser vill Palmecentret bidra till kampen mot hiv och aids världen över. Bryt tystnadenärett metodstöd i arbetet med hiv och aids kan användas som ett stöd i planering, uppföljning och utvärdering av projekt.

 

 

 

MakthandbokenMAKTHANDBOKEN Med makt kan man påverka och förändra. För att verklig demokrati ska kunna bli möjlig, måste kvinnor få möjlighet att ta ansvar för minst halva makten i alla beslutande församlingar. Det finns samtidigt många fällor att ramla i på vägen mot en ökad och rättvis makt för kvinnor. I S-kvinnors skrift Makthandboken identifieras några av dessa fällor, och handboken går igenom hur man kan arbeta för att undvika eller eliminera dem. Skriften finns att beställa på fler språk från S-kvinnor.

 

 

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...