Skriv ut
Filippinerna har länge styrts av en välbärgad elit. Men arbetarrörelsen har gjort stora framsteg under de senaste åren. Facklig organisering och att stärka deltagandet i demokratin är Palmecentrets fokus i Filippinerna sedan 25 år.

Våra partners har skapat landets första gemensamma fackliga paraplyorganisation: Sentro. Centralorganisationen samlar 80 000 medlemmar från främst industriförbund. Tillsammans kan de utmana en ofta korrupt verklighet där problemen är omfattande: fasta anställningar ersätts av korttidskontrakt, dåliga arbetsvillkor och låga löner. Arbetsgivare och lokala makthavare motarbetar facklig organisering genom trakasserier och avskedande. 2013 mördades två fackliga ledare och hittills har ingen ställts till svars.

I november 2013 drog tyfonen Haiyan in över västra Filippinerna med dödlig kraft. Flera av Palmecentrets samarbetspartners och deras medlemmar drabbades. Palmecentret startade en insamling och pengarna gick till vår samarbetsorganisation Active Citizen Foundation (ACF) som distribuerade mat och tillhandahöll sjukvård under de första veckorna efter tyfonen. Därefter har hjälpinsatserna koncentrerats på återuppbyggnad av de raserade samhällena.

Högsta domstolen i Filippinerna godkände våren 2014 en lag om reproduktiv hälsa. Den innebär ett stort steg framåt för jämställdheten i det katolska Filippinerna. Socialdemokraternas systerparti Akbayan har varit drivande bakom lagförslaget tillsammans med Palmecentrets partners inom den filippinska fackföreningsrörelsen.

Inom det partiinriktade demokratistödet arbetar Socialdemokraterna och Palmecentret bland annat tillsammans med Active Citizenship Foundation (AC) för att öka människors politiska deltagande och lokalbefolkningens inflytande över lokal politik och samhällsutveckling.

Vi arbetar även med det regionala nätverket Social Democracy in Asia (SocDem Asia), där vårt filippinska systerparti Akbayan har en framträdande roll.

 

Fakta Filippinerna

Efter att diktatorn Ferdinand Marcos störtades 1986 har utvecklingen i Filippinerna varit omtumlande och bitvis våldsam men ett civilt samhälle med demokratiska partier, fackföreningar och organisationer har växt fram. Under de senaste 20 åren har landets arbetarrörelse vunnit mark, både fackligt och politiskt.

Samhället domineras fortfarande av en liten välbärgad elit, medan flertalet filippinier lever i fattigdom. Inkomstklyftorna är stora. En viktig inkomstkälla för landet är de pengar som filippinier som arbetar i utlandet – nära tio procent av befolkningen – skickar hem till sina familjer.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: KommunalLivsSeko och ABF Gästrikebygden.

To the top
I dag är vi en kraft som har möjlighet att påverka samhälls-utvecklingen. Det hade aldrig varit möjligt utan det långsiktiga stöd vi har fått från svensk arbetarrörelse och Palmecentret.
– Josua Mata, generalsekreterare för Sentro.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...