Skriv ut
Kosovo är Europas yngsta land och utropade sin självständighet 2008. Att bygga en stat är fortfarande landets prioritet och Palmecentret stödjer organisationer som bidrar till att skapa ett öppet och inkluderande samhälle byggt på demokratiska principer.

Med stort internationellt stöd har Kosovo byggt upp offentliga institutioner och en administration som ska garantera medborgarnas rättigheter. Men regelverken är till stor del fortsatt vackra teorier utan verklig implementering eller förankring. De dominerande politiska partierna är mer fokuserade på personer än ideologi. Folks vardagliga problem har hamnat i skuggan av maktspel och mygel.

För att skapa en demokratisk kultur behöver fler medborgare få möjlighet att ha ett inflytande över politiken. Därför stödjer Palmecentret oberoende organisationer som fungerar som en länk mellan medborgare och politiska institutioner både på lokal och nationell nivå. Det kan handla om jämställdhetsarbete, prioriteringar i den kommunala budgeten och övervakning av valprocesser.

Övergången från en stelbent planekonomi till en marknadsstyrd ekonomi innebär enorma förändringar på arbetsmarknaden och Palmecentret stöttar organisationer som arbetar för att försvara och tillvarata de anställdas rättigheter i denna process. Palmecentret strävar efter att bygga allianser mellan traditionella fackförbund, civilsamhällets organisationer och progressiva politiska rörelser och partier.

Fakta Kosovo

Kosovo var en provins i det forna Jugoslavien. 2008 bröt sig Kosovo ur Serbien och utropade självständighet. Sverige har erkänt Kosovo som stat, men Serbien accepterar fortfarande inte utbrytningen. Albaner är den dominerande folkgruppen och serber är den största minoriteten. En utmaning är att integrera den serbiska minoriteten. En annan är att bekämpa korruptionen och arbetslösheten, som drabbar unga hårt.

Lästips:
Unga röster från Västra Balkan (2014)
Röster från Västra Balkan (2014)

 

Till toppen av sidan
Det är i civilsamhället som förändringar och rörelser kan bildas och växa." Shiqipe Gjocaj vid Kosova Democratic Insitute.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...