Skriv ut
För att kunna förändra världen behöver vi kunskap. Vi måste veta hur människors behov och utmaningar ser ut i olika länder. Palmecentret arrangerar seminarier och informerar via hemsida och tryckta material för att öka kunskapen om situationen i våra samarbetsländer.

Palmecentret vill öka kunskapen om de länder där vi har verksamhet och organiserar därför seminarier och publicerar information i trycksaker, på hemsidan och i sociala medier.  I vår senaste broschyr, Röster för en jämställd värld finns exempel på hur vi arbetar med jämställdhet och diskussionsfrågor efter varje artikel. Eller lär dig mer om globaliseringen genom boken Global Respekt. Där finns frågor som underlag för diskussioner. Du kan läsa på egen hand eller tillsammans med andra intresserade, till exempel i form av en studiecirkel.

Palmecentret anordnar utbildningar för dem som är eller vill bli aktiva i ett projekt genom Palmecentret. Syftet är att stärka och utveckla kunskaper och förmåga att framgångsrikt bedriva utvecklingsprojekt. En del av Palmecentrets utbildningar genomförs som studiecirklar via internet. Nätcirklarna gör vi i samarbete med ABF. Cirklarna utgår från Palmecentrets handböcker men deltagarna får också tillgång till annat material, till exempel filmade föreläsningar.

Palmecentret har publicerat en rad handböcker till stöd för er som är engagerade i utvecklingsprojekt.

Partiskolan ”How to run and represent a party” är en digital utbildning på engelska som vänder sig till medlemmar och förtroendevalda i socialdemokratiska partier i hela världen. Den innehåller information och tips om hur man kan arbeta i en lokal partiorganisation med till exempel medlemsvärvning, utbildning och facklig-politiskt samarbete.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...