Skriv ut
Sister Namibia, Labour Resource and Research Institute är två av Palmecentrets partners i Namibia. Tillsammans med flera ABF-avdelningar och Unga Örnar Väst verkar vi för ökad jämlikhet i det mest ojämlika landet i världen.

Namibia är rikt på mineraler och räknas som ett medelinkomstland. Samtidigt lever större delen av befolkningen i marginalen av den formella ekonomin. Civilsamhället är svagt och kvinnor marginaliseras. Vårt fokus ligger därför på organisering, fackliga rättigheter och kvinnors och barns deltagande.

Samarbetet med kvinnoorganisationen Sister Namibia syftar till att göra kvinnor medvetna om sina rättigheter i samhället. Ett av organisationens fokus är det ökande våldet mot kvinnor. Sister Namibia har bara tre anställda på centret i Windhoek, Namibias huvudstad, men är kända över hela södra Afrika. Utan stödet från Palmecentret och ABF skulle organisationerna ha svårt att bedriva sin verksamhet.

Labour Resource and Research Institute (LaRRi) är ett forskningscenter med fokus på arbetares rättigheter, bland annat organisering, jämställdhet och arbetsmiljö.

Inom det partiinriktade demokratistödet arbetar Socialdemokraterna och Palmecentret med det regionala utbildningsprogrammet Management of African Political Parties School, (MAPPS) tillsammans med den sydafrikanska utbildningsorganisationen Education and Training Unit (ETU). Utbildningens fokus är demokratiskt politiskt ledarskap. Deltagarna är politiska företrädare  från bland annat Namibia.

Vi är också engagerade i det panafrikanska utbildningsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) för unga politiker från alla politiska partier med representation i parlamentet.  Palmecentret ansvarar för programmets genomförande i södra Afrika tillsammans med sydafrikanska ETU.

 Fakta Namibia

Blev självständigt 1990 efter många års kamp mot den sydafrikanska ockupationsmakten. Namibia styrs sedan dess av den tidigare befrielserörelsen SWAPO som i dag är ett politiskt parti. Landet har hög BNP tack vare gruvnäring (som till stor del ägs av utländska företag), fiske och storskalig boskapsuppfödning. Det räknas som ett medelinkomstland men samtidigt är inkomstfördelningen en av de mest ojämlika i världen.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: ABF Göteborg, ABF Gävleborg, ABF Malmö och Unga Örnar Väst.

Till toppen av sidan
Kampen för jämställdhet och mot könsrelaterat våld är ju viktiga frågor även hemma hos oss och det är viktigt att utbyta erfarenheter”. Sewelius Berg, ABF Göteborg.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...