Skriv ut
Palmecentret är som organisation öppen för granskning, inte minst eftersom vi samlar in pengar och hanterar skattemedel i vår verksamhet. Här finner du de viktigaste dokumenten som styr vårt arbete.

Information om genomförd verksamhet finns i verksamhetsberättelserna. I årsredovisningarna hittar du information om hur vi har använt våra pengar.

Stadgar

Läs eller ladda ner Palmecentrets stadgar här.

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicyn är det övergripandet styrdokumentet för vår verksamhet. Läs eller ladda ner här.

Antikorruptionspolicy

Läs eller ladda ner här.

Policy för konfliktkänslighet

Läs eller ladda ner här.

Jämställdhetspolicy

Läs eller ladda ner här.

Miljö- och klimatpolicy

Läs eller ladda ner här.

Kapitalplaceringspolicy

Läs eller ladda ner här.

Uppförandekod

Palmecentrets uppförandekod omfattar alla individer och organisationer som i någon form ingår avtal med Palmecentret.  Läs eller ladda ner här.

Etiska riktlinjer för insamling och fadderskap samt mottagande av gåvor och testamentariska förordnanden

Läs eller ladda ner riktlinjerna här.

Integritetspolicy

Läs eller ladda ner här.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...