Skriv ut
Som det största landet sprunget ur forna Jugoslavien spelar Serbien en nyckelroll för utvecklingen på Västra Balkan. Landets skakiga väg mot demokrati präglas av starka spänningar både internt och med grannländer. Palmecentret stödjer organisationer som arbetar för ökat medbestämmande och inflytande i den politiska processen.

Politiska processer som kännetecknas av transparens, ansvarsutkrävande och deltagande står i fokus för Palmecentrets engagemang i Serbien. Våra partners arbetar för ökat medbestämmande inom kommuner, minskad korruption i offentlig förvaltning och bättre dialog på arbetsmarknaden.

Den utbredda korruptionen är en bromskloss på vägen mot ett modernt och öppet samhälle och vi samarbetar med organisationer som verkar för ökad transparens både i den offentliga förvaltningen och inom politiska partier. Ett bredare folkligt deltagande på olika beslutsnivåer i samhället ses av våra partners som en nödvändig komponent för att kunna minska utrymmet för korruption.

Övergången från en stelbent planekonomi till en marknadsstyrd ekonomi har skapat hög arbetslöshet, usla arbetsvillkor och en fientlighet mot facklig organisering. Tillsammans med svenska fackliga organisationer stöttar vi serbiska fackförbunds kamp för de anställdas rättigheter. Ett ökat utbyte mellan olika fackförbund har bidragit till att nya kollektivavtal har tecknats, obetalda löner har betalats ut och diskriminering minskat. Samarbetet har även skapat möjligheter för ett ökat inflytande från kvinnor och unga inom de fackliga organisationerna.

Fakta Serbien
Serbien var den största delrepubliken i Jugoslavien. Landet upplöstes genom krig på 1990-talet. 2006 lämnade Montenegro unionen med Serbien och 2008 utropade sig Kosovo som självständigt, något Serbien ännu inte har erkänt. Serbien har i dag som mål att bli medlem av EU och i mars 2012 beslöt EU:s ledare att ge landet status som kandidatland.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: IF Metall Östergötland och Göteborg, LO-distriktet i Västsverige, SSU Stockholms län, Socialdemokraterna i Göteborg och Viskadalens folkhögskola.

Till toppen av sidan
Det här projektet lär oss hur vi kan styra våra egna liv. Det kanske är stora ord, men jag menar det.
– Jadranka Jakšic, projektaktiv

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...