Skriv ut
Kvinnor och arbetare är de främsta målgrupperna för Palmecentrets arbete i Swaziland. Landet anses vara ett av de tio värsta länderna i världen för arbetstagarnas rättigheter, enligt en rapport från Internationella fackliga samorganisationen (IFS). SADC Gender Protocol 2013 Barometer pekar ut könsrelaterat våld som Swazilands absolut största utmaning.

LO samarbetar med Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA), som är den fackliga federationen i Swaziland. Samarbetet syftar till att stärka den fackliga organiseringen i landet men också till att stärka TUCOSWA som organisation. TUCOSWA har tidigare varit förbjuden att verka i landet, främst beroende på att de förutom att arbeta för arbetares rättigheter, även efterlyser en demokratisk utveckling i landet.

Palmecentret samarbetar också med Swaziland Action Group Against Abuse, (SWAGAA), som är en kvinnoorganisation som främst arbetar med utbildning, rådgivning och påverkansarbete när det gäller sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Swaziland är ett extremt patriarkaliskt land där kvinnor ses som andra klassens medborgare. Det finns ingen särskild lag i Swaziland som kriminaliserar våld i hemmet. Könsrelaterat våld är utbrett och offren har inte några lagliga alternativ.

Fakta Swaziland

Swaziland är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki. Politiska partier är i praktiken förbjudna och både parlamentet och rättsväsendet utsätts för starka påtryckningar från kungahuset. Trots det finns det många som kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationen LO. Ett av projekten stöds också av Akademikerförbundet SSR.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...