Skriv ut
Kvinnor och arbetare är de främsta målgrupperna för Palmecentrets arbete i Swaziland. Landet anses vara ett av de tio värsta länderna i världen för arbetstagarnas rättigheter, enligt en rapport från Internationella fackliga samorganisationen (IFS).

LO samarbetar med Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA), som är den fackliga federationen i Swaziland. Genom kapacitetsstärkande utbildningar i främst ledarskap, facklig uppbyggnad, samhällsbyggnad och gender, syftar samarbetet till att främja en demokratisk fackföreningsrörelse i Swaziland och stärka TUCOSWA organisatoriskt. TUCOSWA har tidigare varit förbjuden att verka i landet, främst beroende på att de förutom att arbeta för arbetares rättigheter, även efterlyser en demokratisk utveckling i landet.

Tillsammans med Akademikerförbundet SSR stödjer Palmecentret  även Swaziland Action Group Against Abuse, (SWAGAA), en kvinnoorganisation som främst arbetar med utbildning, rådgivning och påverkansarbete när det gäller sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Swaziland är ett extremt patriarkaliskt land där kvinnor ses som andra klassens medborgare. Könsrelaterat våld är utbrett och det finns ingen särskild lag i Swaziland som kriminaliserar våld i hemmet. SWAGAA arbetar därför också med att bedriva lobbying gentemot makthavare för att försöka få till stånd lagförändringar i denna fråga.

Fakta Swaziland

Swaziland är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki. Politiska partier är i praktiken förbjudna och både parlamentet och rättsväsendet utsätts för starka påtryckningar från kungahuset. Trots det finns det många som kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationen LO. Ett av projekten stöds också av Akademikerförbundet SSR.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...