Skriv ut
Den ekonomiska ojämlikheten i Sydafrika är en av de största i världen. Efter 23 år av demokrati har allt fler sydafrikaner fått nog av arbetslöshet, korruption och våld. Nu ställer de krav på politiker och kapital och deras vapen är organisering.

Kvinnor, ungdomar, arbetare och migranter är i fokus för Palmecentrets insatser i Sydafrika. S-kvinnor stödjer gräsrotsorganisationen Ikhwezi Women’s Support Centre på den fattiga landsbygden i Eastern Cape med framför allt frågor gällande jämställdhet, våld mot kvinnor och hiv/aids som i stor utsträckning drabbar kvinnor. I Kapstaden arbetar den etablerade organisationen Ilatha Labantu med att stärka kvinnors förmåga att utkräva sina rättigheter genom att uppmuntra att anmäla våld mot kvinnor. De stödjer även kvinnorna med psykosocial och juridisk rådgivning.

Unga Örnar i Uppsala och ABF Uppsala län samarbetar med Heal the Hood som arbetar med marginaliserade ungdomar i gängkrigsdrabbade kåkstäder i Kapstaden. Deras fokus är att öka kunskapen om demokrati och ungdomsrättigheter men också att genom dans och hiphop aktivera ungdomarnas förmåga till påverkansarbete.

ABF Skaraborg samarbetar med Trust for Community Outreach and Education (TCOE)  i ett projekt som vänder sig till lantarbetare, säsongsarbetare och fattiga arbetslösa kvinnor i tre byar i Western Cape. Genom studiecirkelmetodiken syftar projektet bland annat till att stärka målgruppernas kapacitet att kräva sina rättigheter och att få kunskap om hur man kan odla ekologiskt och få möjlighet till egen mark att bruka för sin egen försörjning.

Palmecentret samarbetar med de fackliga stödorganisationerna Labour Research Services (LRS) och Workers’ World Media Production (WWMP) i deras arbete med att organisera fler, teckna kollektivavtal och skapa rättvisa spelplaner för sydafrikanska arbetare.

Samarbetsorganisationerna South African Liaison Office (SALO) och Consortium for Refugees and Migrants in South Africa (CoRMSA) arbetar med migranters rättigheter. Arbetet sker bland annat genom att förbättra koordineringen mellan migranter och myndigheter. Arbetet inkluderar påverkningsarbete på högsta nivå för att bekämpa främlingsfientlighet. Man genomför även utbildningar av målgrupperna för att de ska öka sina kunskaper om sina rättigheter. Education and Training Unit (ETU) arbetar konkret med att skapa förutsättningar och plattformar för dialog mellan civilsamhället och politiska företrädare på lokal nivå på ett fyrtiotal ställen runt om i landet. Detta ger marginaliserade människor och organisationer i civilsamhället möjlighet att interagera direkt med beslutsfattare.

Inom det partiinriktade demokratistödet samarbetar Palmecentret och Socialdemokraterna sedan många år med regeringspartiet ANC. Vi ger bland annat stöd till partiets studieverksamhet för medlemmar som från och med 2016 inriktar sig på studiecirkelmetodiken.

Socialdemokraterna och Palmecentret är också engagerade i det panafrikanska utbildningsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) för unga politiker från alla politiska partier med representation i parlamentet.  Palmecentret ansvarar för programmets genomförande i södra Afrika tillsammans med den sydafrikanska utbildningsorganisationen Education and Training Unit (ETU).

Fakta Sydafrika

Sydafrika har över 50 miljoner invånare och är Afrikas största ekonomi. Men de ekonomiska klyftorna är enorma och leder till politiska spänningar och till ett missnöje med regeringspartiet ANC.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: ABF Uppsala län, ABF Skaraborg, Unga Örnar Uppsala samt S-kvinnor. Vissa projekt stöds också av Akademikerförbundet SSR.

Till toppen av sidan
Det finns likheter med kampen mot rasism. Man kan inte bara uppmana svarta att mobilisera mot rasism – man måste få med de vita. På samma sätt är det med jämställdhet. Vi måste få med männen i kampen.
– Febe Potgeiter, medlem i ANC.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...