Skriv ut
Kvinnor, ungdomar, arbetare och migranter är i fokus för Palmecentrets insatser i Sydafrika. Ett land där den ekonomiska ojämlikheten är en av de största i världen.

S-kvinnor stödjer gräsrotsorganisationen Ikhwezi Women’s Support Centre på den fattiga landsbygden i Eastern Cape med framför allt frågor gällande jämställdhet, våld mot kvinnor och hiv/aids som i stor utsträckning drabbar kvinnor. I Kapstaden samarbetar Palmecentret med den etablerade organisationen Ilitha Labantu som arbetar med att stärka kvinnors förmåga att utkräva sina rättigheter genom att uppmuntra att anmäla våld mot kvinnor.

Unga Örnar Uppsala, Västerbotten och Köping samt ABF Uppsala län, Umeåregionen och Västerbotten samarbetar med Heal the Hood som arbetar med marginaliserade ungdomar i gängkrigsdrabbade kåkstäder i Kapstaden. Deras fokus är att öka kunskapen om demokrati och ungdomsrättigheter men också att genom dans och hiphop aktivera ungdomarnas förmåga till påverkansarbete.

ABF Skaraborg, Jönköping, Sjuhärad och Sydvästra Götaland samarbetar med Trust for Community Outreach and Education (TCOE) i ett projekt som vänder sig till lantarbetare, säsongsarbetare och fattiga arbetslösa kvinnor i flera byar i Western Cape. Genom studiecirkelmetodiken syftar projektet bland annat till att stärka målgruppernas kapacitet att kräva sina rättigheter och att få kunskap om hur man kan odla ekologiskt och få möjlighet till egen mark att bruka för sin egen försörjning.

Tillsammans med Akademikerförbundet SSR samarbetar Palmecentret med de fackliga stödorganisationerna Labour Research Services (LRS) och Workers’ World Media Production (WWMP) i deras arbete med att organisera fler, teckna kollektivavtal och skapa rättvisa spelplaner för sydafrikanska arbetare.

Samarbetsorganisationerna South African Liaison Office (SALO) och Consortium for Refugees and Migrants in South Africa (CoRMSA) arbetar med migranters rättigheter. Arbetet sker bland annat genom att förbättra koordineringen mellan migranter och myndigheter. Arbetet inkluderar påverkningsarbete på högsta nivå för att bekämpa främlingsfientlighet. Man genomför även utbildningar av målgrupperna för att de ska öka sina kunskaper om sina rättigheter.

Education and Training Unit (ETU) arbetar konkret med att skapa förutsättningar och plattformar för dialog mellan civilsamhället och politiska företrädare på lokal nivå på ett fyrtiotal ställen runt om i landet. Detta ger marginaliserade människor och organisationer i civilsamhället möjlighet att interagera direkt med beslutsfattare.

Inom det partiinriktade demokratistödet samarbetar Palmecentret och Socialdemokraterna sedan många år med regeringspartiet ANC. Vi ger bland annat stöd till partiets studieverksamhet för medlemmar som från och med 2016 inriktar sig på studiecirkelmetodiken.

Socialdemokraterna och Palmecentret är också engagerade i det panafrikanska utbildningsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) för unga politiker från alla politiska partier med representation i parlamentet.  Palmecentret ansvarar för programmets genomförande i södra Afrika tillsammans med den sydafrikanska utbildningsorganisationen Education and Training Unit (ETU).

Fakta Sydafrika

Sydafrika har över 50 miljoner invånare och är Afrikas största ekonomi. Men de ekonomiska klyftorna är enorma och leder till politiska spänningar och till ett missnöje med regeringspartiet ANC.

Till toppen av sidan
Vår största utmaning är att stoppa toleransen för våld, säger Ella Mangisa föreståndare för Ilitha Labantu.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...