Skriv ut
Det var i Tunisien som den arabiska våren föddes i december 2010. Mer än sex år senare är Tunisien ett av de länder i regionen där demokratin har fått starkast fäste efter upproren. Palmecentret samarbetar med det socialdemokratiska partiet FDTL som bland annat kämpar för kvinnors rättigheter.

Inom det partiinriktade demokratistödet samarbetar de socialdemokratiska partidistrikten i Örebro- och Uppsala län genom Palmecentret med systerpartiet FDTL, Forum för demokrati, arbete och frihet.

Samarbetet syftar i grunden till att stärka FDTLs partiorganisation ur alla aspekter. Ungdomar och kvinnor, som har egna sidoorganisationer, är nyckelgrupper för att utveckla partiet långsiktigt. Därför riktas särskilda insatser och utbildningar mot att att öka deras kapacitet och stärka deras självförtroende.  Detta för att de ska få bättre förutsättningar att ta större plats och bidra till en övergripande utveckling av partiet.

Inom ramen för projektet tas ett studiematerial fram som ska användas i en studieverksamhet där samtliga medlemmar erbjuds att delta. En annan målgrupp för utbildningar är lokalt- och regionalt förtroendevalda som behöver stöd i sitt ledarskap. Slutligen genomförs även cirkelledarutbildningar för att höja deras egna interna kapacitet att genomföra utbildningsverksamhet.

Fakta Tunisien

I januari 2011, i det som kom att kallas jasminrevolutionen, störtades Tunisiens diktator Ben Ali efter 23 år vid makten. Landet lyfts ofta fram som ett positivt exempel från den arabiska våren. Författningen som antogs 2014 anses vara den mest liberala i arabvärlden och har ett starkt skydd för mänskliga rättigheter.

Samarbetsprojektet genomförs tack vare våra medlemsorganisationer Socialdemokraterna i Örebro Län och Socialdemokraterna i Uppsala län.  

Till toppen av sidan
Vi arbetar på strategier för att få in fler kvinnor i partiet och kanske även kvotera in dem på de lokala kontoren.” Thouraya Hammami Bekri, Ettakatol.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...