Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

ATUSWA, textilarbetarfacket i Eswatini, demonstrerar. Fackföreningen är anslutet till TUCOSWA (Trade Union Congress of Swaziland), som får stöd av Palmecentret tillsammans med svenska LO. Foto: Elijah Chiwota (IndustriALL)

Eswatini

Södra Afrika

Eswatini

Kvinnor och arbetare är de främsta målgrupperna för Palmecentrets arbete i Eswatini. Landet anses vara ett av de tio värsta länderna i världen för arbetstagares rättigheter.

Kvinnor och arbetare är de främsta målgrupperna för Palmecentrets arbete i Eswatini. Landet anses vara ett av de tio värsta länderna i världen för arbetstagares rättigheter, enligt en rapport från Internationella fackliga samorganisationen (IFS/ITUC).

LO samarbetar med Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA), som är den fackliga federationen i Eswatini. Genom kapacitetsstärkande utbildningar i främst ledarskap, facklig uppbyggnad, samhällsbyggnad och gender, syftar samarbetet till att främja en demokratisk fackföreningsrörelse i Eswatini och stärka TUCOSWA organisatoriskt. TUCOSWA har tidigare varit förbjuden att verka i landet, främst på grund av att de, förutom att arbeta för arbetares rättigheter, även efterlyser en demokratisk utveckling i landet.

Tillsammans med Akademikerförbundet SSR stödjer Palmecentret även Swaziland Action Group Against Abuse, (SWAGAA), en kvinnoorganisation som främst arbetar med utbildning, rådgivning och påverkansarbete när det gäller sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Eswatini är ett extremt patriarkaliskt land där kvinnor ses som andra klassens medborgare. Könsrelaterat våld är utbrett och det finns ingen särskild lag i Eswatini som kriminaliserar våld i hemmet. SWAGAA arbetar därför också med att bedriva lobbying gentemot makthavare för att försöka få till stånd lagförändringar i denna fråga.

Fakta Eswatini

Eswatini är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki. Politiska partier är i praktiken förbjudna och både parlamentet och rättsväsendet utsätts för starka påtryckningar från kungahuset. Trots det finns det många som kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati.

Under 2021 har fler kvinnor tagit plats på beslutande poster i TUCOSWA. På kongressen - som kunde genomföras mot alla odds - antogs en jämställdhetspolicy


Våra samarbetsprojekt i Eswatini genomförs tillsammans med LO och Akademikerförbundet SSR.

Case från Eswatini

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika