Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Eswatini

Södra Afrika

Eswatini

Kvinnor och arbetare är de främsta målgrupperna för Palmecentrets arbete i Eswatini. Landet anses vara ett av de tio värsta länderna i världen för arbetstagarnas rättigheter, enligt en rapport från Internationella fackliga samorganisationen (IFS).

Kvinnor och arbetare är de främsta målgrupperna för Palmecentrets arbete i Eswatini. Landet anses vara ett av de tio värsta länderna i världen för arbetstagarnas rättigheter, enligt en rapport från Internationella fackliga samorganisationen (IFS).

LO samarbetar med Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA), som är den fackliga federationen i Eswatini. Genom kapacitetsstärkande utbildningar i främst ledarskap, facklig uppbyggnad, samhällsbyggnad och gender, syftar samarbetet till att främja en demokratisk fackföreningsrörelse i Eswatini och stärka TUCOSWA organisatoriskt. TUCOSWA har tidigare varit förbjuden att verka i landet, främst beroende på att de förutom att arbeta för arbetares rättigheter, även efterlyser en demokratisk utveckling i landet.

Tillsammans med Akademikerförbundet SSR stödjer Palmecentret  även Swaziland Action Group Against Abuse, (SWAGAA), en kvinnoorganisation som främst arbetar med utbildning, rådgivning och påverkansarbete när det gäller sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Eswatini är ett extremt patriarkaliskt land där kvinnor ses som andra klassens medborgare. Könsrelaterat våld är utbrett och det finns ingen särskild lag i Eswatini som kriminaliserar våld i hemmet. SWAGAA arbetar därför också med att bedriva lobbying gentemot makthavare för att försöka få till stånd lagförändringar i denna fråga.

 

Fakta Eswatini

Eswatini är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki. Politiska partier är i praktiken förbjudna och både parlamentet och rättsväsendet utsätts för starka påtryckningar från kungahuset. Trots det finns det många som kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati.

 

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationen LO. Ett av projekten stöds också av Akademikerförbundet SSR.

Under 2021 har fler kvinnor tagit plats på beslutande poster i TUCOSWA, som får stöd av Palmecentret och LO. På årets kongress som kunde genomföras mot alla odds antogs en jämställdhetspolicy

Mer från Eswatini

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika