Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Namibia

Södra Afrika

Namibia

Trots landets många naturtillgångar lever många namibier i fattigdom och utsatthet. Palmecentret arbetar med civilsamhället och facken för ökad jämlikhet och jämställdhet.

Namibia har stora naturtillgångar och räknas som ett medelinkomstland, men resurserna är ojämnt fördelade. Fattigdomen är utbredd, arbetslösheten hög och den stora bostadsbristen drabbar unga. Närmare hälften av landets befolkning lever i skjul på mark som tillhör någon annan. Det finns bra rättighetslagstiftning på plats, men lagarna efterföljs sällan. Då många arbetar inom den informella sektorn har fackföreningarna svårt att driva igenom förändring.

Palmecentrets verksamhet i Namibia syftar till att stärka civilsamhälles- och fackliga organisationer för att på ett mer strategiskt sätt mobilisera kvinnor, arbetare och andra marginaliserade grupper.

Med stöd av Palmecentret lyckades Women's Leadership Center mobilisera 190 organisationer till ett gemensamt upprop för att tillfälligt sätta stopp på en oljeborrning i regionen Kavango, som riskerade att få allvarliga konsekvenser för miljö och människor i området

Exempel på samarbeten

Jämlikhet och arbetares rättigheter

MANWU är ett fackförbund inom den mansdominerade byggnadsindustrin, men de spelar en viktig roll för att lyfta fram frågor om jämställdhet och har lyckats öka kvinnors inflytande inom fackförbundet. Som ett resultat av stödet från Palmecentret har antalet kvinnliga ombudsmän ökat och man har etablerat kvinnokommittéer i de flesta avdelningar.

Jämlikhet och arbetares rättigheter

På Labour Resource and Research Institute (LaRRI) är fokus att stärka arbetare, kvinnor och unga i deras kamp för anständiga arbetsförhållanden, löner och rättivs könsrepresentation. Tillsammans med Palmecentret har LaRRI bland annat bidragit till att höja minimilönen för hushållsarbetare med fem procent genom kollektiva förhandlingsprocesser.

Jämställdhet

Women’s Leadership Center (WLC) arbetar med att utveckla kvinnligt ledarskap och stärka kvinnor från olika etniska grupper i Namibia, bland annat från ursprungsbefolkningen San och lesbiska kvinnor. Som ett resultat av WLC-aktiviteterna rapporterar exempelvis San-kvinnor att de känner sig stärkta och har fått ökat självförtroende i att kräva sina rättigheter och utmana myndigheterna för de övergrepp de utsatts för.


ABF Gävleborg, If Metall Blekinge, Akademikerförbundet SSR, Unga Örnar Väst stödjer projekt i Namibia

Case från Namibia

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika