Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Charlene Mangweni, Heather Mlingo och Teddy Mangawa är skådespelare i teatergruppen Savanna Trust i Zimbabwe. Gruppen har vunnit priser för sina föreställningar som berör teman som annars är svåra att prata om. Bilden är från en föreställning om flickors rättigheter. Foto: Savanna Trust.

Zimbabwe

Södra Afrika

Zimbabwe

Zimbabwe styrdes i över 30 år av president Robert Mugabe. Det politiska förtrycket är utbrett, samtidigt som det finns en stark tradition av folkrörelser. Palmecentret samarbetar med kvinnoorganisationer, fackförbund och oberoende medier.

Våra samarbetspartners hjälper zimbabwier att kräva sina rättigheter i ett elitistiskt och patriarkalt system. Rätten att tala och tycka, rätten till bromsmediciner och fri information, rätten till likabehandling i domstol, på jobbet och i skolan. En del organisationer jobbar direkt med målgruppen, medan andra försöker kapacitetsstärka medlemsorganisationer eller rörelser så att de ännu tydligare kan kräva sin rätt. 

En ny konstitution antogs 2013. Våra partners mobiliserade medlemmar och allmänhet, påverkade politiker och såg till att kvinnor, medlemmar i fackföreningar och medier fick stärkt skydd i den nya grundlagen. Nu arbetar de med konstitutionen som verktyg för att se till att detta blir verklighet. Women in Politics Support Unit (WIPSU) stärker kvinnliga politiker på alla nivåer, Media Institute of Southern Africa (MISA) arbetar med opinionsbildning för nya medielagar, fackförbundet General Agriculture and Plantation Worker’s Union of Zimbabwe (GAPWUZ) förhandlar fram bättre arbetsförhållanden för arbetare inom jordbrukssektorn och Women and Aids Support Network (WASN) har sett till att fler kvinnor får tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård.

Fakta Zimbabwe

Partiet Zanu-PF har suttit vid makten sedan Zimbabwes självständighet 1980. Tidigare hette landet Rhodesia och var en apartheidstat. Under 2000-talet hamnade landet i ekonomisk kollaps som startade med en omstridd och våldsam jordreform. Robert Mugabe efterträddes i november 2017 av Emmerson Mnangagwa, som har utlovat en blomstrande ekonomi och ett Zimbabwe öppet för investeringar. Oppositionen är i dag splittrad. Bland de viktigaste utmanarna finns MDC och MDC-T, som bildats ur fackföreningsrörelsen och ur det folkliga missnöjet. Sen den ekonomiska kollapsen har landet ingen egen valuta, två tredjedelar av de 16 miljoner som bor i Zimbabwe bor på landsbygden. Uppskattningsvis 90 procent saknar formell anställning och medellivslängden är 60 år.

 


Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna Kommunalarbetarförbundet avdelning Mitt, Unga Örnar, ABF och Socialdemokraterna i Umeå. 

Case från Zimbabwe

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika