Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Kosovo

Europa

Kosovo

Kosovo är Europas yngsta land och utropade sin självständighet 2008. Att bygga en stat är fortfarande landets prioritet och Palmecentret stödjer organisationer som bidrar till att skapa ett öppet och inkluderande samhälle byggt på demokratiska principer.

Det är över 10 år sedan Kosovo bröt sig ur Serbien och utropade sin självständighet. Med stort internationellt stöd har ett demokratiskt system med institutioner som ska garantera medborgarnas rättigheter byggts upp. Men regelverken är till stor del fortsatt vackra teorier utan verklig implementering eller förankring. De dominerande politiska partierna är mer fokuserade på personer än ideologi och för att skapa en demokratisk kultur behöver medborgarna få möjlighet att ha ett inflytande över politiken.

Därför stödjer Palmecentret organisationer som fungerar som en länk mellan medborgare och politiska institutioner både på lokal och nationell nivå. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi har inneburit enorma förändringar på arbetsmarknaden och vi stöttar organisationer som arbetar för att försvara och tillvarata de anställdas rättigheter i denna process. Våra partners strävar efter att bygga allianser mellan fackförbund, civilsamhällets organisationer och progressiva politiska rörelser och partier.

Med inspiration från den svenska föräldraledighetslagen har en allians av Palmecentrets partners i Kosovo drivit en kampanj för att reformera lagstiftningen

Exempel på samarbeten

Jämlikhet och arbetares rättigheter

Social Justice Alliance är en allians av sex organisationer som fokuserar på social rättvisa genom att stärka fackföreningar och fördjupa och förbättra den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Koalitionens medlemmar är fackförbund och civilsamhällesorganisationer som fokuserar på socio-ekonomiska rättigheter. Via Palmecentrets stöd har de gått samman för att få ett större genomslag genom gemensamma initiativ och kampanjer.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Youth Association for Human Rights (YAHR) är verksamma i kommunen Lipjan och arbetar med att granska kommunens beslut och verkar för ökad transparens som ett verktyg mot korruption. YAHR har efter många års arbete blivit en länk mellan invånarna och den politiska förvaltningen och arrangerar offentliga diskussioner och tar fram förslag baserade på medborgarnas prioriteringar. Arbetet har lett till en förbättrad dialog mellan beslutsfattare och medborgare.

Fred och dialog

NGO Aktiv arbetar den serbiska minoritetens rättigheter i norra Kosovo. Etniska motsättningar var och är fortsatt av avgörande betydelse för landets utveckling och även om författningen garanterar rättigheter till minoriteter finns fortsatt många problem kvar kring hur frågan hanteras. NGO Aktiv arbetar med att skapa forum för dialog mellan medborgare och myndigheterna för att dels minska spänningar mellan etniska grupper och dels få till bättre mekanismer för samarbete.

Case från Kosovo

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika