Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Moldavien

Europa

Moldavien

Moldavien var tidigare en del av Sovjetunionen och de politiska partierna präglas av landets historia. De brister ofta i folklig förankring och är centralt styrda. Därför verkar Palmecentret för fler unga och kvinnor inom politiken och för bättre kontakt mellan väljare och parti.

Som en del av det globala partiinriktade demokratistödet samarbetar Palmecentret med Socialdemokraternas systerparti Demokratiska Partiet (PDM). Målen för insatsen är stärkta lokala partiorganisationer, ökad interndemokrati och bättre kontakt mellan väljare och parti.

Partistödet till Moldavien består av två projekt som på olika sätt ska stärka partidistrikten runt om i landet samt att öka inflytandet för unga och kvinnor i partiet. Studiebesök, erfarenhetsutbyte och studiecirklar är några av metoderna som används.

Samarbetet har genererat viktiga framsteg inom jämställdhetsområdet. Regionalt samarbetar flera lokala partiorganisationer med Socialdemokraterna i Gävleborg och Jönköping, och man har bland annat etablerat varvade listor (varannan kvinna, varannan man) i en av regionerna. S-kvinnors samarbetsprojekt i Moldavien har arbetat med att stärka partiets kvinnoförbund, och man har varit starkt bidragande till att partiet nu aktivt arbetar för att uppfylla högre representation av kvinnor, i enlighet med partistadgarna.

Moldavien tillhör Europas fattigaste länder och kämpar med ojämlikhet och utvandring. Sedan sommaren 2009 styrs landet av EU-vänliga partier. Utrikespolitiskt skapar en olöst konflikt med utbrytarrepubliken Transnistrien problem. 2013 ingick Moldavien ett associationsavtal med EU. PDM gick framåt i valet 2014 och är sedan 2015 regeringsbärande parti.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna S-kvinnor och Socialdemokraterna

Mer från Moldavien

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika