Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Kristina Ampeva fick sparken från en textilindustri efter att ha kritiserat arbetsförhållandena. Då grundade hon organisationen Glasen Tekstilec för att stödja andra kvinnor i samma situation. Glasen Tekstilecs arbete uppmärksammades och fick regeringen att inleda en dialog med dem och textilföretagen om hur man ska kunna förbättra arbetsvillkoren. Foto: Tanja Rantasha.

Nordmakedonien

Europa

Nordmakedonien

Nordmakedonien har ambitionen att gå med i EU men många utmaningar kvarstår. Dit hör ungdomsarbetslöshet och korruption. Palmecentret stöttar både fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och vårt socialdemokratiska systerparti för en progressiv utveckling i landet.

Nordmakedonien har likt övriga länder på Västra Balkan ambitionen att gå med i EU och anpassningen till EU:s regelverk är den drivande processen i landets politik. Lagstiftningen och relevanta institutioner är på plats men fortfarande saknas en effektiv implementering av demokratiska processer. Brist på transparens och dialog med medborgarna samt en hög arbetslöshet gör att många unga försöker lämna landet.

Palmecentrets verksamhet fokuserar på facklig organisering, försvar av socio-ekonomiska rättigheter samt ökat folkligt medbestämmande i politiska beslut. Vi stöttar organisationer som arbetar för att försvara och tillvarata de anställdas rättigheter genom att bygga allianser mellan fackförbund och progressiva politiska rörelser och partier. Våra samarbetspartners arbetar för ökat inflytande i politiska processer både på lokal och nationell nivå. Socialdemokraterna och Palmecentret stöttar Nordmakedoniens socialdemokratiska parti och dess tankesmedja med fokus på ökad jämställdhet och ungas inflytande.

Palmecentrets partner Glasen Tekstilec har fått regeringen att uppmärksamma de dåliga villkoren för textilarbetare i landet. På tre år har antalet anmälningar till den statliga yrkesinspektionen ökat med 300 procent

Exempel på samarbeten

Jämlikhet och arbetares rättigheter

Glasen Tekstilec arbetar med anställda inom textilindustrin i den nordöstra delen av landet genom att organisera arbetare och främja en bättre dialog med arbetsgivare och relevanta myndigheter. De ger juridiskt stöd till enskilda och utbildar de anställda om sina rättigheter. Organisationen lyckades under 2019 att för första gången samla alla relevanta aktörer inom textilsektorn, nationella företag och myndigheter samt internationella köpare, till en dialog för att söka efter gemensamma lösningar för sektorn och regionen.

Partistöd

Progress Institute (PI) arbetar med utbildning och policyutveckling tillsammans med Nordmakedoniens socialdemokratiska parti SDSM, som i dagsläget är ett av de starkaste och mest progressiva partierna i regionen. Under Palmecentrets och PI:s stöd har partiet verkat för inledandet av Nordmakedoniens EU-anslutningsprocess och fått ett stärkt ungdomsförbund.

Demokrati och mänskliga rättigheter

NGO Info Centar är baserade i huvudstaden Skopje och arbetar med ökat folkligt medbestämmande i politiska beslut både genom egna initiativ och granskningar och genom att ge stöd åt små lokala organisationer med samma ambitioner i tio olika kommuner. De utbildar medborgare och organisationer i hur de kan använda de mekanismer för deltagande och de instrument för transparens som finns i lagstiftningen.


ABF Södra Småland, Handels Gävleborg, Socialdemokraterna i Jönköpings partidistrikt, Södra Älvsborgs partidistrikt och Upplands Bro Arbetarekommun stödjer projekt i Nordmakedonien

Berättelser från Nordmakedonien

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika