Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Serbien

Europa

Serbien

Som det största landet sprunget ur forna Jugoslavien spelar Serbien en nyckelroll för utvecklingen på västra Balkan. Landets skakiga väg mot demokrati präglas av starka spänningar både internt och med grannländer. Palmecentret stödjer organisationer som arbetar för ökat medbestämmande och inflytande i den politiska processen.

Serbien spelar en nyckelroll för utvecklingen på västra Balkan och landet balanserar sina intressen mellan EU och Ryssland. Det styrande partiet har på senare år tagit ett allt mer auktoritärt grepp om landet med hjälp av korruption och begränsningar av både rättsväsendets oberoende och pressens möjlighet att agera fritt. Trots en relativt god ekonomisk tillväxt är arbetslösheten hög och arbetsvillkoren dåliga.

Palmecentrets verksamhet fokuserar på facklig organisering, försvar av socio-ekonomiska rättigheter samt ökat folkligt medbestämmande i politiska beslut. Våra partnerorganisationer kämpar för att försvara demokratin genom att bevaka politikerns arbete och utkräva transparens i beslutsfattande på alla nivåer. Vi stöttar fackförbund för att få till en bättre dialog med regering och arbetsgivare för att garantera en balans mellan behovet av reformer och arbetarnas rättigheter med fokus på att främja anständiga arbetsvillkor.

Palmecentrets stöd till fackförbunden i Serbien har lett till att bemanningsanställda nu har samma villkor som andra anställda i landet.

Exempel på samarbeten

Demokrati och mänskliga rättigheter

A11 kämpar för att förbättra situationen för arbetare i den informella sektorn, till exempel de som reparerar lådcyklar som används till återvinning av skräp och metaller. Med uppbackning av Palmecentrets fackliga partnerorganisationer, lämnade A11 in förslag till FN:s granskning av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna i Serbien, som inkluderades i FN:s rapport.

Partistöd

Center for Modern Skills (CMS) arbetar nära det socialdemokratiska partiet DS, ett av Serbiens största partier de senaste 20 åren. CMS arrangerar forum där partiföreträdare möter fackförbund för att gemensamt diskutera lösningar på den allt mer auktoritära utvecklingen i Serbien.

Jämställdhet

Fackförbundet i Kragujevac SSSK är en feministisk röst i Serbiens politiska debatt. De har satsat på att göra arbetslivet mer jämställt och utbildar årligen hundratals fackmedlemmar, som i ökande grad består av kvinnor, i jämställdhetsfrågor. Tack vare stadgeändringar, har kvinnoföreningarna idag rösträtt i kongressen och för första gången valdes en kvinna in i stadens socioekonomiska råd för arbetsmarknaden parter och blev vice ordförande i facket.


ABF-förbundet, HBT-S, LO-förbundet i Västsverige, S-kvinnor i Norrbotten och i Sörmland, Sunderby Folkhögskola, Runö Folkhögskola och Viskadalens folkhögskola stödjer projekt i Serbien

Case från Serbien

Mer från Serbien

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika