Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Tunisien

Mellanöstern och Nordafrika

Tunisien

Det var i Tunisien som den arabiska våren föddes i december 2010. Mer än tio år senare är Tunisien ett av de länder i regionen där demokratin har fått starkast fäste efter upproren. Palmecentret samarbetar med det socialdemokratiska partiet FDTL som bland annat kämpar för kvinnors rättigheter.

Det var i Tunisien som den arabiska våren började i slutet av 2010. Med folkliga protester som verktyg höjde befolkningen sina röster mot dåliga levnadsvillkor och korruption. Efter bara några månader störtades diktatorn Ben Ali efter 23 år vid makten. Författningen som sedan antogs anses vara den mest demokratiska i arabvärlden med ett starkt skydd för kvinnor, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Men fortfarande är demokratin i landet bräcklig med ett svagt och splittrat partisystem. Få sociala och ekonomiska förbättringar har skett för befolkningen i spåren av demokratiseringen.

Palmecentret samarbetar i Tunisien med det socialdemokratiska systerpartiet FDTL (Forum för demokrati, arbete och frihet) även kallat Ettakol. Fokus för samarbetet är att stärka partiets demokratiska grunder och öka representation och deltagande från kvinnor och unga, för att få till fler progressiva reformer i landet.

Under 2020 gjordes framsteg; efter utbildningar av unga och kvinnor uppgav 90 procent att de deltar mer i partiets beslutsfattande organ och många har avancerat till olika typer av ledarpositioner


Samarbetsprojektet i Tunisien genomförs i samarbete med Socialdemokraterna i Örebro och Uppsala län.  

Mer från Tunisien

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika