Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Västsahara

Mellanöstern och Nordafrika

Västsahara

Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975. Palmecentret arbetar för ungas deltagande och med att förbättra kvinnors ställning inom Västsaharas frihetsrörelse

Västsahara står i centrum för en av världens mest långvariga konflikter. Sedan 1975 har Marocko ockuperat landet. 1991 accepterade den västsahariska frihetsrörelsen och Marocko en av FN framlagd fredsplan, i den ingick det att Västsaharierna skulle få folkomrösta om självständighet från Marocko. Vapenvila råder sedan dess, men någon folkomröstning har dock inte ägt rum på grund av Marockos förhalningar. Marocko inskränker på västsahariernas rättigheter då marockanska myndigheterna gång på gång begår övergrepp på och arresterat aktivister och journalister. Lokala NGO:s blir hindrade i sitt arbete genom att inte få tillåtelse att bli lagligt registrerade. Samtidigt plundras Västsaharas stora naturtillgångar med fosfatfyndigheter, järn, koppar, uran.

Palmecentret arbetar i Västsahara med att stärka unga och kvinnors politiska deltagande i demokratiska processer, utbildning och fredsbyggande insatser.

Exempel på samarbeten

Jämställdhet

I flyktinglägret El-Ayoun driver vi Olof Palme-skolan, en skola där fokus ligger på att stärka kvinnors politiska deltagande, öka kunskapen om demokratiska processer och ge kvinnor möjlighet till utbildning i praktiska yrkesutbildningar. Flera kvinnor som har gått i Olof Palme-skolan har blivit ordförande i de lokala råden medan andra arbetar i det nationella rådet.

Partistöd

Tillsammans med det socialdemokratiska systerpartiet Polisario och ungdomsförbundet Ujsario driver Palmecentret, Socialdemokraterna och SSU program för partisamarbete för att öka kvinnors och ungas deltagande och för att utveckla interndemokratiska processer och öka dialog och samverkan nationellt och i regionen.


Projekten i Västsahara stöds av Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor i Stockholm och Dalarna

Case från Västsahara

Mer från Västsahara

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika