Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Trots både krig och pandemi lyckades Olof Palme-skolan upprätthålla sin verksamhet. Då extremreligiösa grupper har intensifierat antifeministisk budskapsspridning har intresset för skolan ökat bland kvinnor och fler vänder sig dit för att få kunskap om sina rättigheter.

Västsahara

Mellanöstern och Nordafrika

Västsahara

Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975. Palmecentret arbetar för ungas deltagande och med att förbättra kvinnors ställning inom Västsaharas frihetsrörelse

Västsahara står i centrum för en av världens mest långvariga konflikter. Sedan 1975 har Marocko ockuperat landet. 1991 accepterade den västsahariska frihetsrörelsen Polisario och Marocko en av FN framlagd fredsplan, i den ingick det att Västsaharierna skulle få folkomrösta om självständighet från Marocko. Någon folkomröstning har dock aldrig ägt rum på grund av Marockos förhalningar. Marocko inskränker på västsahariernas rättigheter då marockanska myndigheterna gång på gång har begått övergrepp på och arresterat aktivister och journalister. Lokala organisationer har hindrats i sitt arbete genom att inte få tillåtelse att bli lagligt registrerade. Samtidigt plundras Västsaharas stora naturtillgångar med fosfatfyndigheter, järn, koppar, uran.

I november 2020 bröts vapenvilan mellan Polisario och Marocko. Marockanska styrkor gick in i den så kallade buffertzonen där ingen sidas styrkor får befinna sig enligt avtalet signerat av bägge sidor. Förföljelser av aktivister intensifierades och Västsaharas regering kallade FN att ingripa. Men reaktioner från omvärlden har varit måttliga.

Palmecentret arbetar i Västsahara med att stärka unga och kvinnors politiska deltagande i demokratiska processer, utbildning och fredsbyggande insatser.

Exempel på samarbeten

Jämställdhet

I flyktinglägret El-Ayoun driver vi Olof Palme-skolan, en skola där fokus ligger på att stärka kvinnors politiska deltagande, öka kunskapen om demokratiska processer och ge kvinnor möjlighet till utbildning i praktiska yrkesutbildningar. Flera kvinnor som har gått i Palmeskolan har blivit ordförande i de lokala råden medan andra arbetar i det nationella rådet. Och trots både krig och pandemi lyckades Palmeskolan upprätthålla verksamheten – genom digitala möten kunde till och med fler delta. Då extremreligiösa grupper har intensifierat antifeministisk budskapsspridning har intresset för skolan ökat bland kvinnor och allt fler vänder sig dit för att få kunskap om sina rättigheter. Palmeskolan har också kommit att bli en viktig aktör i lägret, och tillfrågas för sin expertis vid utveckling av jämställdhetslagstiftning.

Partistöd

Tillsammans med det socialdemokratiska systerpartiet Polisario och ungdomsförbundet Ujsario driver Palmecentret, Socialdemokraterna och SSU program för partisamarbete för att öka kvinnors och ungas deltagande och för att utveckla interndemokratiska processer samt öka dialog och samverkan nationellt och i regionen.


Projekten i Västsahara stöds av Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor i Stockholm och Dalarna

Mer från Västsahara

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika