Skriv ut
Svenska folkrörelser är viktiga aktörer i Sveriges biståndsarbete. En del av det skattefinansierade biståndet kanaliseras genom svenska enskilda organisationer, främst genom så kallade ramorganisationer som har avtal med Sida. En av dessa organisationer är Palmecentret.

I verksamhetsberättelsen kan du läsa om den verksamhet som vi har genomfört i Sverige och i våra samarbetsländer.

Palmecentrets verksamhetsberättelse 2019 (pdf)

Medlemsorganisationernas engagemang är kärnan i Palmecentrets verksamhet. Vårt gemensamma utvecklingssamarbetet fokuserar på att stödja organisering och på att öka kapaciteten hos organisationer och personer i utvecklingsländer att demokratiskt åstadkomma progressiva samhällsförändringar. De organisationer vi samarbetar med kan fungera som kanaler för diskriminerade människor så att de kan utkräva sina rättigheter och driva sina intressen.

Arbetet sker genom medlemsorganisationernas projektverksamhet men också genom Palmecentrets egna projekt. All projektverksamhet bygger på partnerskap och gemensam planering mellan den svenska organisationen och samarbetsorganisationen. Palmecentret prioriterar verksamhet i länder där vi och våra medlemsorganisationer har specifik kompetens och goda samverkansmöjligheter genom våra internationella nätverk. Vid val av verksamhetsländer görs alltid en bedömning av om vårt stöd är genomförbart och kostnadseffektivt.

Palmecentrets verksamhet och finansieirngVerksamheten finansieras huvudsakligen genom avtal med Sida som innebär att vi ansvarar för att samordna arbetarrörelsens internationella utvecklingssamarbete. Avtalen gäller utvecklingssamarbete i utvecklingsländer, reformsamarbete i Öst, demokratiseringsarbete i Västra Balkan samt kommunikationsarbete i Sverige. På uppdrag av Socialdemokraterna handlägger Palmecentret också det partiinriktade demokratistödet.

Vissa avtal innebär att Sida täcker alla kostnader för verksamheten men för alla projekt inom ramen för utvecklingssamarbete i utvecklingsländer gäller att tio procent av kostnaden ska betalas av Palmecentret eller respektive medlemsorganisation. En viktig del av finansieringen är de medel som vi samlar in till Palmecentrets solidaritetsfond. Tack vare insamlade medel kan vi betala de egeninsatser som krävs och också driva egna projekt till stöd för facklig och politisk organisering.

Tidigare verksamhetsberättelser

Årsredovisning

I årsredovisningen finns information om hur vi har använt våra pengar.

Årsredovisning 2019

Tidigare årsredovisningar

Representantskapsprotokoll

Representantskapet är Palmecentrets årsmöte. Här finner du protokollen.

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...