Skriv ut
Sedan 1990-talet har Albanien genomgått dramatiska förändringar: från en brutal diktatur och ett av världens mest isolerade länder till en öppen demokrati med ambitionen att bli med i EU. Palmecentret stödjer organisationer som arbetar för att konsolidera framstegen via ett ökat folkligt deltagande i politiken.

Palmecentrets samarbetspartners arbetar för ökat medbestämmande och inflytande i politiska processer både på lokal och nationell nivå. Det kan handla om medborgarnas synpunkter på kommunala budgetar, kvinnors representation i valda församlingar och ungdomars möjligheter att vara med och utforma landets framtid. Ett flertal av våra partners har varit med och tagit fram kontrakt mellan borgmästare och medborgare på kommunal nivå som ska garantera att politikerna lyssnar på lokalsamhällets prioriteringar.

Övergången från en stelbent planekonomi till en marknadsstyrd ekonomi innebär enorma förändringar på arbetsmarknaden och Palmecentret stöttar organisationer som arbetar för att försvara och tillvarata de anställdas rättigheter i denna process. Palmecentret strävar efter att bygga allianser mellan traditionella fackförbund, civilsamhällets organisationer och progressiva politiska rörelser och partier.

Inom partistödet samarbetar Socialdemokraterna och Palmecentret med det albanska socialistpartiet PS genom stöd till Tankesmedjan Qemal Stafa Foundation. Syftet är att stärka kvinnors och ungas positioner inom partiet. Genom tankesmedjan kan partimedlemmar arbeta vidare med interndemokrati, policyutveckling och jämställdhet. Målet är att uppnå en mer jämlik och demokratisk utveckling inom den albanska politiken.

Fakta Albanien

Albanien är ett av Europas fattigaste länder men under 2000-talet har tillväxten varit hög och politiska reformer har genomförts. Den 30 juni 2014 beviljades landet kandidatstatus till EU. Albanien brottas dock fortfarande med höga nivåer av korruption, arbetslöshet och fattigdom.

Lästips:
Unga röster från Västra Balkan (2014)
Röster från Västra Balkan (2014)

Till toppen av sidan
Vår organisation har kunnat överleva och utvecklas tack vare det långsiktiga stödet från Palmecentret.
– Nevila Jahaj, New Epoch Centre

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...