Skriv ut
Bosnien och Hercegovina fortsätter vara ett splittrat land med en komplicerad författning och politiska oenigheter som försvårar en hållbar utveckling. Palmecentrets samarbetspartners vill bidra till förändringar, och stödjer därför kvinnor och ungdomar som vill påverka sin vardag, politik och arbetsliv.

Hög arbetslöshet, särskilt bland unga, är ett stort problem i Bosnien och Hercegovina. Allt fler unga ser inget annat alternativ än att lämna landet. Engagemang och utbildning är några av de metoder som Palmecentrets samarbetsorganisationer har för att förändra situationen. Flera partners arbetar med volontärverksamheter. Då får unga som deltar värdefulla erfarenheter, lokalsamhällen utvecklas och medborgarna blir medvetna om sina rättigheter och ställer krav på makthavarna.

Den nya arbetsmarknadslagen (2015) i Bosnien och Hercegovina ger relativt bra skydd för anställda. Dock saknas det kollektivavtal för flera sektorer. Därför utbildar flera av Palmecentrets partners medlemmar, fackliga och andra ickestatliga organisationer, i juridisk rådgivning. De som utbildats blir sedan rådgivare åt andra. Samarbetet har gett goda resultat och anställda har fått rätt när det gäller bland annat obetald övertid och obetalda löner. Ett flertal mobbingfall har rättsligt prövats och mobbingoffren har fått upprättelse.

För att få en starkare röst och utbyta erfarenheter har ett antal fackföreningar och oberoende organisationer bildat en koalition som i dag har 80 medlemmar och ständigt växer. En urban rörelse arbetar strategiskt med medborgarengagemang och dess närmiljö. Samverkan stärker definitivt landets folkrörelser.

Palmecentret samarbetar också inom det partiinriktade demokratistödet med Socialdemokraternas systerparti i Bosnien och Hercegovina, SDP. Insatserna syftar primärt till att stärka kvinnor och ungas positioner inom partiet, men såväl politikutveckling, facklig-politisk samverkan, gräsrotsarbete samt utbildning utgör ett tydligt fokus i samarbetet. Det långsiktiga målet är att uppnå en mer jämlik och demokratisk utveckling.

Fakta Bosnien och Hercegovina

Efter inbördeskriget 1992–1995 delades landet i två relativt självstyrande delar: Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska. Det politiska systemet är omständligt och gör att det alltid blir nödvändigt att bilda koalitionsregeringar som har haft svårt att hålla samman. Regeringskriser har drabbat ekonomin hårt och lett till lågt förtroende för politiken. Politikerna har hittills inte kunnat enas om de reformer som krävs för att kunna närma sig en EU-anslutning.

 

Våra samarbetsprojekt genomförs i samarbete med medlemsorganisationerna:  Socialdemokraterna i Östergötland, S-kvinnor, Handels Avdelning 27,  ABF Västra Götaland, Västerås folkhögskola, Kommunal Stockholm, IF-Metall Östergötland och Socialdemokraterna i Örebro.

Lästips:
Unga röster från Västra Balkan (2014)
Röster från Västra Balkan (2014)

Till toppen av sidan
Jag känner att jag gör nytta och bidrar till mitt samhälle. Min utbildning kommer till användning och jag får övning.
– Mirela Siljegović, volontär Agora Center.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...