Skriv ut
Israels långvariga militära ockupation och politisk instabilitet orsakad av brist på demokratiska val gör situationen svår i Palestina. Men människor mobiliserar mot orättvisor och ockupation.

Palmecentrets program består av 15 projekt, varav åtta genomförs tillsammans med medlemsorganisationer. Flera tusen palestinier nåddes under 2016, både på Västbanken och i Gaza, och människor har sammanförts i ett land fragmenterat av ockupation. Med stöd från Palmecentrets partner Democracy and Workers’ Rights Center (DWRC) har exempelvis ungdomar inom turism- och restaurangbranschen startat en fackförening för att kämpa för bättre villkor tillsammans.

Palmecentret och våra medlemsorganisationer stödjer palestinska organisationer så att de kan agera som demokratiska förebilder. Våra partners blir i sin tur en plattform där människor kan göra sina röster hörda och göra skillnad i vardagslivet. Organisationerna arbetar både på gräsrotsnivå, med utgångspunkt i lokala behov, och har kapacitet att påverka nationella policyer inom sina områden.

Ett mål för Palmecentrets och våra partners arbete i Palestina är att utbilda aktiva medborgare med fokus på kvinnor och ungdomar. Att bryta ner den rådande manliga och åldersfixerade maktstrukturen på alla nivåer står i fokus. För att nå önskade och positiva förändringar används olika metoder: exempelvis workshop, teamarbete, kampanjer, lobbying, nätverkande och socialt entreprenörskap.
Flera av våra partners är engagerade i dialogprocesser med lokala politiker och myndigheter.

Sociala medier spelar en allt viktigare roll i Palestina. Bloggar, Facebook och Twitter hjälper aktiva att ställa krav på makthavare och nå ut med sina budskap. Palmecentrets partner Filastiniyat har exempelvis startat en webbpressbyrå med en välbesökt debattsida med fokus på kvinno- och ungdomsfrågor.

Fatah är en av de politiska rörelser som Socialdemokraterna och Palmecentret samarbetar med inom det partiinriktade demokratistödet. Syftet är ökad öppenhet och mer demokratiska interna strukturer genom att bland annat stärka kvinnor och unga inom partiet. Målet är att uppnå en mer jämlik och demokratisk utveckling.

Palmecentrets arbete i Palestina

Palmecentret har sammanlagt 16 projekt – på Västbanken, i Gaza och Jerusalem. Nio organisationer från svensk arbetarrörelse deltar i projekten.

Palmecentret samarbetspartners bidrar till att lägga grunden för ett fritt och demokratiskt Palestina. De arbetar för att trots ockupationen ändra sociala normer och vanor som bromsar social, politisk och kulturell utveckling.

Några exempel: Ta’awon lär sin målgrupp att granska makten och kräva ansvarstagande. Palestina Peace Coalition utbildar unga ledare som förespråkar dialog i konfliktlösning. Diyar lär konstnärliga ungdomar att vara aktiva medborgare.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: ABF Botkyrka-Salem, ABF Södra Småland, ABF-Stockholm, Elektrikerna,IF MetallLO Gotland, LO Skellefteå,  Socialdemokrater för tro och solidaritet,  SSU, Unga Örnar, Socialdemokraterna i Dalarna,  Socialdemokraterna i Stockholms stad och Socialdemokraterna i Uppsala länVissa projekt stöds också av Akademikerförbundet SSR.

Till toppen av sidan
Mitt budskap till alla kvinnor är att vi måste lära oss våra rättigheter och praktisera dem.” Fadwa Tmeize, lokalpolitiker och projektpartner.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...