Skriv ut
År av inbördeskrig har lagt Syrien i spillror, men hoppet om fred lever. Palmecentret stödjer syriska aktivister och grupper i arbetet för fred och för att bygga upp ett demokratiskt land efter att vapnen har tystnat.

Med stöd av Palmecentret arbetar Syrian Women’s Network (SWN) för att sätta kvinnors deltagande på dagordningen i fredsprocessen. Nätverket samlar organisationer och individer i och utanför Syrien som representerar en mångfald av regioner, generationer, etniska grupper, religioner och yrkestillhörigheter. Det övergripande målet är att öka kvinnornas inflytande i den dialog för fred och demokratisering som hittills varit mycket mansdominerad.

SWN driver krav på fler kvinnor vid förhandlingsbordet, att den syriska regimen ska släppa landets samvetsfångar och att belägringarna av städer upphör. De opinionsbildar också för en förbättring av situationen i flyktinglägren i Syrien och grannländerna, inte minst vad gäller kvinnors utsatthet.

När vapnen väl tystnar behövs det människor som kan bygga upp sina samhällen igen. Palmecentret arbetar tillsammans med Arab Reform Initiative (ARI) med projektet Tahdir, finansierat av Sida och EU-kommissionen.

Tahdir betyder förberedelse på arabiska och projektet riktar sig till syriska professionella som erbjuds utbildningar på högre nivå i lokal administration, stadsplanering samt lag- och säkerhetsreformer. Målet är att ge syrier verktyg att delta i återuppbyggandet av ett fredligt, demokratiskt och inkluderande Syrien.

Fakta Syrien
Syrien styrs sedan 1963 av Baathpartiet. 2011, i samband med den arabiska våren, startade en upprorsvåg i Syrien som har utvecklats till en av vår tids mest förödande och komplexa konflikter. Många försök att nå fred har gjorts men hittills
förgäves. Den utländska inblandningen i konflikten med stormakter som stödjer olika parter, den djupt splittrade oppositionen och de stridande extremistiska islamistgruppernas framfart bidrar till att kriget fortfarande pågår.
Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...