Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Albanien

Europa

Albanien

Sedan 90-talet har Albanien genomgått dramatiska förändringar: från en brutal diktatur till en öppen demokrati med ambitionen att gå med i EU. Palmecentret stödjer fackförbund och civilsamhällesorganisationer som arbetar för en stabil demokratisk framtid för landet.

Albanien är ett av Europas fattigaste länder, och har sedan kommunismens fall kämpat med sin demokratiska utveckling. Det finns idag en god demokratisk lagstiftning och relevanta institutioner, men korruption och bristande transparens fortsätter att utgöra stora problem.

Övergången från planekonomi till marknadsekonomi har satt arbetsmarknaden i gungning, och arbetslösheten är mycket hög.

Palmecentrets arbete i Albanien fokuserar på tre områden: facklig organisering, försvar av socioekonomiska rättigheter och ökat folkligt medbestämmande i politiska beslut. Vi stödjer organisationer som arbetar för att försvara och tillvarata de anställdas rättigheter genom att bygga allianser mellan fackförbund och progressiva politiska rörelser och partier. Våra partnerorganisationer arbetar för ökat inflytande i politiska processer både på lokal och nationell nivå.


Lästips:
Röster från Västra Balkan (2014)

Palmecentrets partnerorganisation SKOT lyckades under 2022 få ett callcenterföretag att betala lagstadgad helgersättning efter protester som gav eko i media - vilket ses som en seger för facklig organisering i hela callcenterbranschen med omkring 20 000 anställda

Exempel på samarbeten

Demokrati och mänskliga rättigheter

Përballja e Ofertave Politike (POP) är ett demokratiinitiativ som verkar för en ökad dialog mellan medborgare och lokala politiker. Med hjälp av öppna debatter, politiska diskussioner och föreläsningar förs invånarnas prioriteringar upp på politikernas agendor. Under 2021 skrev parlamentskandidater och borgmästare i 12 kommuner under så kallade samhällskontrakt med POP. Under året tillgodosågs hälften av medborgarnas behov och önskemål i kontrakten av kommunerna.

Partistöd

Utbildningscentret Qemal Stafa Foundation (QSF) utbildar unga medlemmar i Albaniens socialdemokratiska regeringsparti SPA. Utbildningarnas fokus ligger på miljöfrågor, demokratiutveckling och fackliga rättigheter för att stärka morgondagens politiker och samhälle.

Jämställdhet

Många albanska kvinnor arbetar under usla villkor inom textilindustrin. GADC samarbetar med lokala fackföreningar för att övervaka och rapportera övergrepp, diskriminering och kränkningar av arbetares rättigheter.


Socialdemokraterna i Västmanlands partidistrikt, Malmö Folkhögskola och IF Metall Västbo-Östbo stödjer projekt i Albanien

Case från Albanien

Mer från Albanien

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika