Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Bosnien och Hercegovina

Europa

Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina fortsätter vara ett splittrat land med en komplicerad författning och politiska oenigheter som försvårar en hållbar utveckling. Palmecentrets samarbetspartners vill bidra till förändringar, och stödjer därför kvinnor och ungdomar som vill påverka sin vardag, politik och arbetsliv.

Bosnien-Hercegovina har inte lyckats leva upp till det hopp som ingavs vid krigets slut i mitten på nittiotalet. Ekonomiska reformer och privatiseringar har lett till hög arbetslöshet som gör att unga människor lämnar landet.  Det politiska styret är uppdelat vilket bäddar för korruption och hämmar landets utveckling. Politikerna fortsätter att underblåsa de etniska motsättningarna och knyter band till auktoritära stater, vilket går stick i stäv med det reformarbete som krävs för att påbörja förhandlingar om ett framtida EU-medlemskap. Dessutom når luftföroreningarna i städerna hälsoskadliga nivåer under vintermånaderna. Många invånare, särskilt den högutbildade arbetskraften, känner hopplöshet och väljer istället att flytta till grannländerna i EU.

Palmecentrets partnerorganisationer riktar in sig på unga, kvinnor, arbetare och andra grupper som ofta saknar politiskt inflytande. Med hjälp av folkbildning, facklig organisering och lokal aktivism engagerar de sig tillsammans för att forma sitt samhälle och sin egen framtid i landet.


Lästips:
Röster från Västra Balkan (2014)

2019 mobiliserade Palmecentrets partner STBiH 34 000 handelsarbetare i en demonstration mot oreglerat arbete - vilket ledde till att ett stort centrum för första gången hade helgdagsstängt

Exempel på samarbeten

Rättvis klimatomställning

Civilsamhällesorganisationen Crvena använder sig av kultur och folkbildning för att mobilisera medborgare att påverka den lokala politiken för sitt sociala och ekologiska närområde. Med Crvenas stöd lyckades en grupp kvinnor på landsbygden stoppa konstruktionen av ett vattenkraftverk i den närliggande floden och räddade på så sätt sin enda källa till vatten. Idag sitter en av dessa kvinnor i den lokala förvaltningen där hon fattar feministiska och miljövänliga beslut för samhällets bästa.

Partistöd

Tankesmedjan Forum of Left Initiative (FLI) arbetar med utbildning, policy- och idéutveckling för det socialdemokratiska partiet SDP. Tillsammans med Socialdemokraterna i Jönköpings partidistrikt arbetar de med att överbygga etniska motsättningar i staden Stolac och arrangerar årligen en antifascistisk festival.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kulturföreningen Artsinteza samarbetar med romska familjerna i staden Kiseljak och har tillsammans med skolpersonal, föräldrar och elever lyckats minska frånvaron och skapat bättre förutsättningar för romska barn att gå i skolan. De har mobiliserat romska och icke-romska elever kring anti-mobbning och arrangerat gemensamma kulturarrangemang för att främja kamratskap


ABF, Birkagårdens Folkhögskola, Fastighetsanställdas förbund, Handelsanställdas förbund, Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, Västerås Folkhögskola och Socialdemokraterna Jönköpings Partidistrikt stödjer projekt i Bosnien och Hercegovina.

Case från Bosnien och Hercegovina

Mer från Bosnien och Hercegovina

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika