Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Palestina

Mellanöstern och Nordafrika

Palestina

Israels långvariga militära ockupation samt politisk instabilitet orsakad av brist på demokratiska val gör situationen svår i Palestina. Palmecentret arbetar för att stärka ungdomar, kvinnors och arbetares förmåga att själva förbättra sin situation – för fred, jämlikhet och demokrati.

Befolkningen i Palestina kämpar under israelisk ockupation, skyhög arbetslöshet, utbredd korruption och fattigdom. På Gazaremsan lever drygt två miljoner människor i det många kallar världens största utomhusfängelse, där kraftiga begränsningar av import och export slagit sönder ekonomin. Nästan hälften av den arbetsföra befolkningen är arbetslösa, och människors livsmöjligheter och rättigheter begränsas ytterligare av det islamistiska Hamasstyret. På Västbanken är den palestinska befolkningen hårt pressad av de runt 600 000 israeliska bosättarna, som med skydd av den israeliska militären bidrar till ytterligare splittring av land och befolkning.

Palmecentret samarbetar med ett 13-tal palestinska organisationer för ett långsiktigt fredsbyggande. Våra fokusområden är att stärka ungdomar, kvinnor och arbetares egen förmåga att förbättra sin situation och sina samhällen. Som del av den svenska arbetarrörelsen har vi en stolt tradition av att stå upp för folkrätten.

Med stöd från Palmecentret kunde PYALARA under pandemin arrangera en serie dialogsamtal där unga fick möta politiska och religiösa ledare. Samtalen ledde till att inflytelserika personer tog ställning för FN-konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.

Exempel på samarbeten

Fred och dialog

Palestinian Peace Coalition (PPC) kämpar med hjälp av opinionsbildning och dialog för en hållbar och jämlik fredslösning i regionen. I samarbete med israeliska organisationen HL Education verkar PPC för att stärka rösterna för fred om båda sidor av konflikten. Med Palmecentrets stöd utbildas ungdomar i demokratiskt och fredligt ledarskap.

Jämställdhet

Al Mortaga Women’s Association (AMWA) arbetar för att stärka ekonomiska och sociala rättigheter för kvinnor i östra Jerusalem. Genom utbildning stärker de kvinnors ställning i hem, lokalsamhälle och nationell politik. Med Palmecentrets stöd får fler kvinnor kunskap om sina fackliga och mänskliga rättigheter.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Palestinian Youth Association for Leadership and Rights Activation (PYALARA) är en palestinsk civilsamhällesorganisation som arbetar med att stärka unga palestinier. Med Palmecentrets stöd arbetar de bland annat för ungdomars inkludering i beslutsprocesser på lokal och nationell nivå.


ABF Botkyrka-Salem, LO Gotland, Socialdemokraterna i Göteborg, Socialdemokrater för Tro & Solidaritet, Verdandi, Anna Lindhs Minnesfond och Akademikerförbundet SSR stödjer projekt i Palestina

Case från Palestina

Mer från Palestina

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika