Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Syrien

Mellanöstern och Nordafrika

Syrien

År av inbördeskrig har lagt Syrien i spillror, men hoppet om fred lever. Palmecentret stödjer syriska aktivister och grupper i arbetet för fred och för att bygga upp ett demokratiskt land efter att vapnen har tystnat.

Kriget i Syrien är nu inne på sitt trettonde år. Det som började som fredliga demonstrationer har resulterat i nästan en halv miljon döda människor, och miljoner av människor har tvingats på flykt – både till närliggande länder och ut i världen. Fredsförhandlingarna mellan regeringen, oppositionen och representanter från civila samhället har varit svåra. Mänskliga rättigheter kränks systematisk och gjorde det även innan inbördeskriget. Läget i Syrien har beskrivits som en av de värsta nutida humanitära kriserna.

Stödet från Palmecentret går till att stärka kvinnor och sätta kvinnors deltagande på dagordningen i fredsprocessen men även att stärka organisationer och nätverk i demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vårt stöd har bland annat resulterat i att syriska flyktingar som deltagit i aktiviteter kunnat lättare integreras i det turkiska samhället och kvinnor har deltagit i fredsförhandlingarna i Geneve.

Exempel på samarbeten

Jämställdhet

Nätverket Syrian Women’s Network (SWN) samlar 175 kvinnor från 15 organisationer, både i och utanför Syrien, för att sätta kvinnors deltagande på dagordningen i fredsprocessen. SWN verkar för att öka kvinnors inflytande i den dialog för fred och demokratisering som hittills varit mansdominerad. Flera medlemmar har deltagit i fredsförhandlingarna i Geneve och SWN har medverkat i kommitteen som samlar regeringen, oppositionen och civila samhället i författandet av en ny konstitution.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Baytna är en organisation som grundades 2015 och arbetar med att stärka det civila samhället i Syrien. De har bland annat etablerat en online-plattform där medborgare kan mötas och diskutera samhällsfrågor. Baytna utbildar och ger stöd till lokala organisationer att verka för demokrati och fred, samt arbetar med att etablera nätverk och utbyten utanför Syrien. De arbetar i hela Syrien och Palmecentret stöttar fyra nätverk, med målet att skapa samarbeten och utbyten mellan organisationer.


ABF stödjer projekt i Syrien

Case från Syrien

Mer från Syrien

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika