Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Syrien

Mellanöstern och Nordafrika

Syrien

År av inbördeskrig har lagt Syrien i spillror, men hoppet om fred lever. Palmecentret stödjer syriska aktivister och grupper i arbetet för fred och för att bygga upp ett demokratiskt land efter att vapnen har tystnat.

Kriget i Syrien är nu inne på sitt nionde år. Det som började som fredliga demonstrationer har resulterat i nästan en halv miljon döda människor, och miljoner av människor har tvingats på flykt – både till närliggande länder och ut i världen. Fredsförhandlingarna mellan regeringen, oppositionen och representanter från civila samhället har varit svåra. Mänskliga rättigheter kränks systematisk och gjorde det även innan inbördeskriget. Läget i Syrien har beskrivits som en av de värsta nutida humanitära kriserna.

Stödet från Palmecentret går till att stärka kvinnor och sätta kvinnors deltagande på dagordningen i fredsprocessen men även att stärka organisationer och nätverk i demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vårt stöd har bland annat resulterat i att syriska flyktingar som deltagit i aktiviteter kunnat lättare integreras i det turkiska samhället och kvinnor har deltagit i fredsförhandlingarna i Geneve.

313 syriska flyktingar fick under 2019 livsviktig kunskap i engelska och mänskliga rättigheter genom ABF:s engagemang i Turkiet och Syrien

Exempel på samarbeten

Jämställdhet

Nätverket Syrian Women’s Network (SWN) samlar kvinnor 175 från 15 organisationer både i och utanför Syrien för att sätta kvinnors deltagande på dagordningen i fredsprocessen. SWN verkar för att öka kvinnors inflytande i den dialog för fred och demokratisering som hittills varit mansdominerad. Flera medlemmar har deltagit i fredsförhandlingarna i Geneve och SWN har medverkat i kommitteen som samlar regeringen, oppositionen och civila samhället i författandet av en ny konstitution.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Initiativet Mobaderoon startade 2009 i Aleppo för att engagera fler unga i utvecklingen av deras lokalsamhällen. När kriget bröt ut började nätverket engagera sig alltmer för de internflyktingar som kommit från andra delar av landet. 2014 fick de ett pris för sitt arbete med fredliga medel i konfliktdrabbat område. Nätverket har mer än 4000 medlemmar och jobbar med olika fokusområden kopplat till fred och demokrati.


ABF stödjer projekt i Syrien

Case från Syrien

Mer från Syrien

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika