Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

I mer än 30 år har advokaten Eren Keskin försvarat och varit en skarp röst för etniska minoriteter, våldsutsatta kvinnor och hbtq-personer. Hon har trakasserats, mordhotats och utsatts för attentat. Åtal har väckts mot henne mer än 140 gånger. Eren Keskin är också grundaren av Palmecentrets partnerorganisation Association of Legal Aid against sexual violence.

Mellanöstern och Nordafrika

Turkiet

Den auktoritära utvecklingen i Turkiet oroar omvärlden, minoriteter och oliktänkande får det allt svårare att verka under AKP:s och Erdogans styre. Palmecentret arbetar med progressiva politiska och sociala krafter för att främja landets demokratiska utveckling.

De senaste årens sociala och politiska utveckling i Turkiet har präglats av starka nationalistiska och auktoritära krafter med sittande president Recep Erdoğan vid makten. Landet är även en direkt part i det mångåriga kriget i Syrien. Landets militära invasion av nordöstra Syrien har påverkat miljontals människor. Sedan krigets början har Turkiet tagit emot närmare 3,5 miljoner syriska flyktingar och agerar idag som EU:s gränsvakt.

Palmecentret har ett långsiktigt engagemang i Turkiet. Sedan 2006 arbetar vi med partners inom både civilsamhället och politiken för att stärka de demokratiska och progressiva krafterna. I våra samarbeten ligger ett stort fokus på att öka ungas och kvinnors deltagande och möjligheter att göra sina röster hörda och kräva sina rättigheter.

313 syriska flyktingar fick under 2019 livsviktig kunskap i engelska och mänskliga rättigheter genom ABF:s engagemang i Turkiet och Syrien

Exempel på samarbeten

Demokrati och mänskliga rättigheter

Civilsamhällesorganisationen Human Rights Association (HRA) kartlägger brott mot mänskliga rättigheter i sydöstra och östra regionen av Turkiet och utbildar aktivister att verka under auktoritära förutsättningar. Under 2019 fick HRA in 200 anmälningar om brott mot mänskliga rättigheter.

Jämställdhet

Organisationen The Women’s Free Legal Aid (WFLAA) stöttar flickor och kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier och tortyr med juridiskt stöd. Med hjälp av opinionsbildnings vill de påverka lagstiftningen så fler förövare döms. Under 2019 nådde de ut till 165 kvinnor och transpersoner.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Zero Discriminaton Association (ZDA) arbetar mot den utbredda diskrimineringen av romer i Turkiet. Tillsammans med Palmecentret utbildar ZDA unga romer i politiskt ledarskap vilket lett till större politisk representation på lokal nivå.


Marieborgs Folkhögskola i Norrköping, SSU-Gävleborg, S-kvinnor Västerbotten, ABF Södertälje-Nykvarn, IF-Metall, Akademikerförbundet SSR stödjer projekt i Turkiet

Case från Turkiet

Mer från Turkiet

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika