Skriv ut
De flesta av projekten som genomförs i Asien berör Burma och Filippinerna.

I Burma är verksamheten främst inriktad på arbetare, bönder samt kvinnor och ungdomar från olika etniska minoriteter. Tillsammans år de tusentals människor i landet och angränsande regioner. Många av projekten handlar om att ge ledarskapsutbildning för kvinnor i syfte att öka kvinnors representation i ledande positioner inom Palmecentrets partnerorganisationer, och att öka kvinnors inflytande i den pågående freds- och demokratiseringsprocessen.

I Filippinerna samarbetar Palmecentret med den filippinska fackföreningsrörelsen och civilsamhällesorganisationer som jobbar för människor som lever i fattigdom i urbana miljöer.

Inom det partiinriktade demokratistödet arbetar Palmecentret och Socialdemokraterna med  nätverket Social Democracy in Asia (SocDem Asia). Nätverket samlar progressiva och socialdemokratiska partier, tankesmedjor och nätverk i Asien för att stärka den regionala samordningen och samarbetet i gemensamma utmaningar och för att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte i regionen.

 

Se gärna en kort film om vårt projekt kring facklig-politisk samverkan för positiv förändring i Filippinerna. 
Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...