Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Antikorruption

MO Academy

Vad det handlar om

I de länder där staten och dess institutioner är svaga, styrelseskicket är odemokratiskt och civilsamhället är svagt finns störst risk för korruption. Dåligt utvecklade demokratiska institutioner och bristande demokratisk kultur bidrar också till att korruptionen tillåts breda ut sig. Korruption hindrar i sin tur samhällsutveckling och är ett hinder för demokrati och mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att ha nolltolerans mot korruption. Att förebygga och förhindra korruption är att bidra till en demokratisk utveckling.

Metodmaterial om anti-korruption

Verktyg och utbildningsmaterial om antikorruption hittar du på vår sida med metodmaterial.

Läs mer

Palmecentret arbetar i länder där korruption är vanligt förekommande, och därför en del av den verklighet vi kämpar för att förändra. Läs mer om hur vi arbetar med antikorruption och skicka oss dina synpunkter eller annan återkoppling.

Lär dig mer

Lär dig mer om hur korruption påverkar utveckling, hos Transparency International – the global coalition against corruption.

Våra integrerade perspektiv

För att vår verksamhet ska bidra till positiv och progressiv utveckling så måste förutom antikorruption även de här perspektiven integreras i alla projekt:

Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more