Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Miljö och klimat

MO Academy

Vad det handlar om

Att analysera verksamheten ur ett miljö- och klimatperspektiv gör det möjligt att se hur målgruppen och den verksamhet ni vill genomföra påverkas av klimat- och miljökrisen – kopplingar som man kanske annars missar. Det är också ett sätt att minimera projektets negativa avtryck på miljön och klimatet.

Men allra viktigast är att se hur verksamheten kan öka sitt positiva avtryck!

Vi vill att så mycket av vår verksamhet som möjligt ska bidra till den rättvisa, gröna omställning som nu behöver ske i rekordfart i hela världen (en så kallad Just Transition). Genom att koppla ihop omställningen till en fossilfri värld med arbetet för jämlikhet kan vi få fler människor att ställa sig bakom den. En beboelig planet är en absolut förutsättning för att vi ska lyckas uppnå en rättvis och hållbar utveckling.

 

Men att arbeta för klimat och miljö i ett projekt behöver inte bara handla om att minska utsläppen. Det kan också handla om att stärka människors förmåga att gemensamt skydda sig mot effekterna av den klimat- och miljöförstöring som redan är här, eller på väg. Det kan också handla om att bevara och återställa lokala livsmiljöer som människor är beroende av för ett gott liv, och om att se till att resurser som vatten används på ett hållbart och rättvist sätt.

Metodmaterial

Klimatpolitik för en rättvis omställning

Den pågående klimatkrisen hotar vår existens och all framtida utveckling. Med den här broschyren vill vi visa på den möjlighet som en rättvis omställning innebär för svensk arbetarrörelse, och inspirera till nya samarbeten.

Rapport: Feminist policies for climate justice

(ENG) För att klimatomställningen ska vara både inkluderande och rättvis krävs en klimatpolitik som ser flickor och kvinnor som aktörer. Men denna granskning från Concord visar att både svenska och internationella lagar och ramverk missar att göra kopplingen mellan genus och klimat. Med det missas också chansen att bygga en grön och jämställd värld. Palmecentret har bidragit med ett kapitel till rapporten om Just Transition med genusperspektiv.

Stödfrågor för verksamhetsplanering

Ställ er följande frågor när ni planerar er verksamhet samt regelbundet under uppföljningen.

Miljö, demokrati och mänskliga rättigheter

Ett metodstöd i att jobba med klimat- och miljöintegrering. Materialet tar upp hur klimat- och miljökrisen hänger ihop med andra frågor, som jämställdhet, fred, arbetares rättigheter och demokrati, och innehåller frågor som ni kan diskutera i ert projekt.

Relaterat

Våra integrerade perspektiv

För att vår verksamhet ska bidra till positiv och progressiv utveckling så måste förutom miljö och klimat även de här perspektiven integreras i alla projekt:

Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more