Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Konfliktkänslighet

MO Academy

Vad det handlar om

Utveckling och konflikter hänger ihop, men konflikter måste hanteras konstruktivt och utan våld för att leda till progressiv social förändring. En konflikt som inte hanteras fredligt och konstruktivt kan istället växa, bli destruktiv, fientlig och/eller skadlig, även för människor utan direkt inblandning.

Palmecentrets kärnverksamhet, att bygga allianser, organisera och ge människor verktyg till förändring, innebär att hantera sociala konflikter utan våld. Det är viktigt att tänka på att vi ständigt lägger oss i konflikter genom att vårt utvecklingssamarbete syftar till att förändra strukturer, synliggöra orättvisor och förtryck samt omfördela makt och resurser. När människor organiserar sig och går samman för att kräva sina rättigheter finns det andra som gör motstånd mot dessa förändringar.

En utvecklingsinsats påverkar alltid den lokala kontexten, precis som kontexten påverkar utvecklingsinsatsen. Därför är det viktigt att vi alltid försöker minimera negativa effekter av vårt förändringsarbete, så att våra insatser inte oavsiktligt orsakar skada, skapar eller förvärrar våldsamma konflikter eller stärker destruktiva aktörer. Därför måste vi få kunskap om den lokala kontexten: aktörer, makt- och konfliktdynamik och risker.

Palmecentrets utvecklingsarbete bedrivs dessutom ofta i konflikt- eller postkonfliktområden. Då är det än viktigare att vi också försöker stabilisera, bygga fred och förebygga konflikt. Det gör vi bland annat genom att aktivt arbeta med inkludering, öppenhet och ickediskriminering och för fredlig samexistens.

Det är också viktigt att agera utifrån att det kan finnas pågående eller potentiella konflikter inom samarbetsorganisationen eller inom målgruppen.

För att minimera risken för negativa effekter av vårt förändringsarbete är det viktigt att analysera kontexten ur ett konfliktkänslighetsperspektiv, att löpande följa upp utvecklingen och att vidta relevanta åtgärder.

Metodmaterial om konfliktkänslighet

På sidan med Palmecentrets metodmaterial hittar du några verktyg som du kan använda för att fördjupa dig i ämnet konfliktkänslighet.

Våra integrerade perspektiv

För att vår verksamhet ska bidra till positiv och progressiv utveckling så måste förutom konflikt och konfliktkänslighet även de här perspektiven integreras i alla projekt:

Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more