Till palmecenter.se
Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Metodmaterial

MO Academy

Jämställdhet och icke-diskriminering


Skrift: Röster för en jämställd värld

Jämställdhetsarbete i praktiken. Här möter du några av våra samarbetspartners som arbetar för ett mer jämställt samhälle i olika delar av världen.

Gender checklist

(ENG) Ett snabbt och enkelt sätt att ta tempen på läget vad gäller jämställdhet i den egna organisationen. Använd checklistan som en startpunkt för att diskutera hur ni kan utveckla jämställdhetsarbetet i er organisation eller ert projekt.

Gender budgeting

(ENG) En genusbudget handlar om att lyfta fram människorna bakom siffrorna. Hur möter era resurser behoven hos kvinnor och män respektive flickor och pojkar? Ta hjälp av den här enkla översikten för att analysera hur projektets eller organisationens resurser fördelas ur ett könsperspektiv och för att väcka en diskussion om hur ni kan använda resurserna på ett mer rättvist sätt.

Ordlista: Gender equality vocabulary

(ENG) Vad menar vi egentligen med maktstrukturer, feminism och normer? Det får du reda på i den här lilla parlören på tema jämställdhet.

Stödfrågor vid verksamhetsplanering

Miljö och klimat


Klimatpolitik för en rättvis omställning

Den pågående klimatkrisen hotar vår existens och all framtida utveckling. Med den här broschyren vill vi visa på den möjlighet som en rättvis omställning innebär för svensk arbetarrörelse, och inspirera till nya samarbeten.

Rapport: Feminist policies for climate justice

(ENG) För att klimatomställningen ska vara både inkluderande och rättvis krävs en klimatpolitik som ser flickor och kvinnor som aktörer. Men denna granskning från Concord visar att både svenska och internationella lagar och ramverk missar att göra kopplingen mellan genus och klimat. Med det missas också chansen att bygga en grön och jämställd värld. Palmecentret har bidragit med ett kapitel till rapporten om Just Transition med genusperspektiv.

Stödfrågor vid verksamhetsplanering

Antikorruption


Korruption – ett hinder för utveckling

Att bekämpa korruption är nödvändigt för att förbättra levnadsförhållandena för världens fattigaste. Den här handboken riktar sig till svenska organisationer som driver projekt med stöd från Palmecentret. Hur kan man förebygga att resurser används på ett oetiskt sätt?

Stödfrågor vid verksamhetsplanering

Konflikt och konfliktkänslighet


Konfliktkänslighetslinsen

(ENG) Hur ser man till att utvecklingssamarbetet inte bidrar till skadliga konflikter, utan skapar möjlighet till att lösa konflikter och bygger fred? Ta hjälp av analysfrågorna i Konfliktkänslighetslinsen för att få syn på hur er verksamhet kan påverka, och påverkas av, konflikter i samhället där ni verkar.

Stödfrågor vid verksamhetsplanering

Övrigt

Organisationsutveckling och riskhantering

(ENG) Här hittar du en guide till olika kategorier av risk och exempel på typiska risker under var och en. Dokumentet kan användas som stöd när ni gör en riskanalys, det vill säga identifierar och hanterar risker i verksamheten.

Projekthandboken

Den här handboken är ett metodmaterial riktat till svenska
projektorganisationer som bedriver projekt med medel
från Palmecentret.


Political Party Academy

Läs mer

Civil Society Academy

Läs mer

Trade Union Academy

Läs mer

MO Academy

Läs mer