Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Blanketter

MO Academy
Här finner ni mallar och instruktioner för att ansöka om medel, redovisa projektets kostnader och resultat, med mera.

Ansökningar

För alla partners

  • Annual work plan CSO (Word) – Denna arbetsplan och budget för det kommande året ska lämnas in den 1 mars tillsammans med projektredovisningen. Om du har en balans från föregående år och vill överföra saldot till nästa år, se till att inkludera saldot i budgeten och planerna för det i arbetsplanen. Palmecentret måste godkänna överföring av saldo. Observera att överföring av saldo från ett år till nästa endast är möjligt inom avtalstiden.
  • Budget template for MO projects (Excel) Instruktioner för inköp av utrustning finns på sidan med blanketter för partnerorganisationer, under Applications.

För stöd till civilsamhällesorganisationer (CSO)

Ansökan för CSO 2020–24 är för närvarande stängd. Kontakta frida.perjus@palmecenter.se för mer information.

För stöd till partianknutna organisationer (PAO)

Kontakta sanna.eliasson@palmecenter.se för mer information.

För stöd till projekt utan administration (PuA)/no Admin

För att göra en förstudie

Kontakta den handläggare som jobbar med den regionen eller det tematiska området för mer information och för att få en blankett.

Begäran om medel och avtal

Begäran om medel/rekvisition

  • Request for funds (Excel) – Den här mallen används för att begära pengar för den första och andra delen av projektet. Det äskade beloppet ska stämma överens med den budget som godkänts av Palmecentret.

Avtal

Redovisningsblanketter för CSO

Narrativ rapport

Narrativ redovisningsblankett (Word) I denna beskrivande redovisning dokumenterar partnerorganisationen, med stöd av den svenska medlemsorganisationen om det behövs, förändringar, resultat och lärdomar under året som gått.

Bilagor till den narrativa rapporten

Finansiell rapport

Skicka redovisningar till…

redovisning@palmecenter.se

Redovisningsblanketter för Projekt utan Administration (PuA)/No Admin

Så redovisar du

Skicka rapporten till redovisning@palmecenter.se senast 30 november. Skriv ”Redovisning PuA 2023, projektnummer X” i ämnesraden. Redovisningen ska innehålla den narrativa rapporten samt den finansiella redovisningen: Redovisningsblankett/Expenditure Specification som ska skickas in tillsammans med bilagda originalkvitton samt faktura.

Narrativ rapport

  • Narrativ rapport (Word) En beskrivande rapport där ni kortfattat visar på de aktiviteter som ni som svensk medlemsorganisation har genomfört inom ramen för ert projekt via Palmecentret under året, samt vad dessa har resulterat i. Denna rapport ska relatera till den aktivitetsplan (No Admin Activity Plan) ni lämnade in för 2023. Använd er av, och relatera till, den programmatris som ert projekt/verksamhet är en del av. (Ladda ner den här ovan.)

Ersättning för kostnader

En faktura för projektrelaterade kostnader ska skickas till Palmecentret senast den 30 november varje år. Fakturan ska skickas enligt instruktionerna på Palmecentrets hemsida tillsammans med Invoice Specification. Fakturor som inte lämnats senast 30 november återbetalas inte av Palmecentret. I de fall verksamhet bedrivs efter den 30 november ska kostnader för dessa aktiviteter skriftligen godkännas av Palmecentret innan inträde.


Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more