Skriv ut
Fokus för Palmecentrets arbete i södra Afrika är att stärka rättigheterna för arbetare, kvinnor och ungdomar i Sydafrika, Namibia och Zimbabwe. I Somalia och Swaziland samarbetar vi bland annat med kvinnoorganisationer, fackförbund och oberoende medier.

Genom Palmecentrets samarbetsorganisationer i södra Afrika får arbetare, kvinnor och ungdomar kunskap och verktyg för att kunna utkräva sina rättigheter. Totalt nådde våra samarbetsorganisationer i regionen cirka 400 000 människor 2016. Ett exempel är vår namibiska samarbetsorganisation Labour Resource and Research Institute (LaRRI) som under året har tagit fram en rapport om levnadsomkostnader och minimilöner som används på regeringsnivå.

Inom det partiinriktade demokratistödet arbetar Socialdemokraterna och Palmecentret med det regionala utbildningsprogrammet Management of African Political Parties School, (MAPPS) tillsammans med den sydafrikanska utbildningsorganisationen Education and Training Unit (ETU). Utbildningens fokus är demokratiskt politiskt ledarskap. Deltagarna är politiska företrädare  från Namibia, Sydafrika, Tanzania och Zimbabwe

Vi är också engagerade i det panafrikanska utbildningsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) för unga politiker från alla politiska partier med representation i parlamentet. Utbildningens fokus är demokratiskt politiskt ledarskap och att stärka ungas inflytande i politiken. Projektet är ett flerpartisamarbete tillsammans med Kristdemokraternas Internationella Center (KIC), Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) och Green Forum (GF). Palmecentret ansvarar för programmets genomförande i södra Afrika tillsammans med sydafrikanska ETU.

Se en film om hur unga ser på sitt inflytande inom ANC efter att ha fått utbildning med stöd från Palmecentret:

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...