Skriv ut
Fokus för Palmecentrets arbete i södra Afrika är att stärka rättigheterna för arbetare, kvinnor och ungdomar i Namibia, Sydafrika, Swaziland och Zimbabwe. Och i Somalia och samarbetar vi med landets fackliga rörelse.

Genom Palmecentrets samarbetsorganisationer i södra Afrika får arbetare, kvinnor och ungdomar kunskap och verktyg för att kunna utkräva sina rättigheter. Totalt nådde våra samarbetsorganisationer i regionen cirka 400 000 människor 2016.

Palmecentret och Kommunal samarbetar även med det globala hushållsarbetarförbundet International Domestic Workers Federation (IDWF) med utbildningar, kampanj- och påverkansarbete för att erkänna hushållsarbetares rättigheter globalt. I Afrika är våra partners det namibiska hushållsarbetarfacket NDAWU och det malawiska facket CIAWU.

Inom det partiinriktade demokratistödet arbetar Socialdemokraterna och Palmecentret med det regionala utbildningsprogrammet Management of African Political Parties School, (MAPPS) tillsammans med den sydafrikanska utbildningsorganisationen Education and Training Unit (ETU). Utbildningens fokus är demokratiskt politiskt ledarskap. Deltagarna är politiska företrädare  från Namibia, Sydafrika, Tanzania och Zimbabwe

Vi är också engagerade i det panafrikanska utbildningsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) för unga politiker från alla politiska partier med representation i parlamentet. Utbildningens fokus är demokratiskt politiskt ledarskap och att stärka ungas inflytande i politiken. Projektet är ett flerpartisamarbete tillsammans med Kristdemokraternas Internationella Center (KIC), Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) och Green Forum (GF). Palmecentret ansvarar för programmets genomförande i södra Afrika tillsammans med sydafrikanska ETU.

Se en film om hur unga ser på sitt inflytande inom ANC efter att ha fått utbildning med stöd från Palmecentret:

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...