Skriv ut
Palmecentret och våra medlemsorganisationer är engagerade i Palestina, Västsahara, Syrien, Irak och Tunisien. Verksamheten i Palestina är den mest omfattande. Där samarbetar vi sedan många år med ett stort antal lokala organisationer.

Insatserna i Palestina handlar främst om att organisera kvinnor och unga och om att skapa förutsättningar för dialog och fred. I ockuperade Västsahara stödjer S-kvinnor och Palmecentret Olof Palme-skolan.

Även i krigsdrabbade Syrien står fred och kvinnor i fokus. Där stödjer vi bland annat Syrian Womens’s Network, som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocessen. 2013 startade Palmecentret en insamling tillsammans med Aftonbladets ledarsida för att stödja demokratikämparna i Syrien Women’s Network.

Inom det partiinriktade demokratistödet bedriver Socialdemokraterna genom Palmecentret projekt i Irakiska Kurdistan, Palestina, Tunisien, Turkiet och Västsahara. Även systerpartier i andra delar av regionen nås genom det regionala projektet vi har med ASDF, Arab World Social Democratic Forum. ASDF är en paraplyorganisation för socialdemokratiska partier i regionen.

Fokus i regionen ligger på interndemokrati och att kvinnors och ungas inflytande ska öka inom systerpartierna.

Arbetet i regionen sker även i nära samverkan med andra systerpartier och genom regionala och globala socialdemokratiska rörelser som Party of European Socialists och Progressive Alliance.

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...