Skriv ut
Palmecentret och våra medlemsorganisationer är engagerade i Palestina, Västsahara, Syrien, Irak och Tunisien. Verksamheten i Palestina är den mest omfattande. Där samarbetar vi sedan många år med ett stort antal lokala organisationer.

Insatserna i Palestina handlar främst om att organisera kvinnor och unga och om att skapa förutsättningar för dialog och fred. I ockuperade Västsahara stödjer S-kvinnor och Palmecentret Olof Palme-skolan.

Även i krigsdrabbade Syrien står fred och kvinnor i fokus. Där stödjer vi bland annat Syrian Womens’s Network, som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocessen. 2013 startade Palmecentret en insamling tillsammans med Aftonbladets ledarsida för att stödja demokratikämparna i Syrien Women’s Network.

Inom det partiinriktade demokratistödet bedriver Socialdemokraterna genom Palmecentret projekt i Irakiska Kurdistan, Palestina, Tunisien, Turkiet och Västsahara. Även systerpartier i andra delar av regionen nås genom det regionala projektet vi har med ASDF, Arab World Social Democratic Forum. ASDF är en paraplyorganisation för socialdemokratiska partier i regionen.

Fokus i regionen ligger på interndemokrati och att kvinnors och ungas inflytande ska öka inom systerpartierna.

Arbetet i regionen sker även i nära samverkan med andra systerpartier och genom regionala och globala socialdemokratiska rörelser som Party of European Socialists och Progressive Alliance.

 

Till toppen av sidan