Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Planering och ansökan

MO Academy
Hur inleder man ett nytt samarbetsprojekt med en partnerorganisation ute i världen? Här kan du läsa mer om hur det går till att planera ett samarbete och skicka in er ansökan.

Varje projekt ska passa in i en helhet

Palmecentret stödjer både organisationer i civilsamhället (”CSO”) och systerpartier (”PAO”).

All verksamhet sker inom program, oftast kopplat till ett geografiskt område. Allt som görs inom ett visst program ska bidra till en gemensam målsättning. För att få bedriva verksamhet med stöd från Palmecentret behöver den passa in i helheten.

När nya program planeras görs det i samverkan med de svenska medlemsorganisationerna, de tilltänkta partnerorganisationerna och efter beslut av Palmecentrets styrelse.

Läs om vår verksamhet i  Södra Afrika, Mellanöstern och Nordafrika, Asien och Europa.

Projektstöd eller kärnstöd – vad ska ni välja?

Om ni planerar att starta ett samarbete med en viss organisation så är det bra att börja med att fundera på vilken typ av stöd som är mest lämplig för just ert samarbete.

Med projektstöd stödjer Palmecentret och den svenska medlemsorganisationen endast ett av organisationens projekt.

Med ett så kallat kärnstöd (eller organisationsstöd som det också kallas) ges stödet till en samarbetsorganisation eftersom vi tror på dess övergripande mål och visioner.

Så planerar ni ett nytt samarbete

Planering handlar framför allt om att besluta om hur resurserna ska fördelas och att välja mellan olika alternativ för att nå det önskade resultatet.

 

Ett sätt att planera tillsammans är att på ett tidigt stadium organisera en så kallad planeringsworkshop. Där deltar både den svenska organisationens och samarbetsorganisationens arbetsgrupper samt målgruppen. Det är ett bra sätt att lära känna varandra och skapa en gemensam bild av hur verksamheten ska utformas.

Många väljer att genomföra planeringsworkshopen under en förstudieresa.

En förstudie är det tillfälle då den svenska organisationen får möjlighet att tillsammans med sin tänkta partnerorganisation planera ett kommande samarbete. Det går att söka bidrag till en förstudieresa. Under en sådan resa kan ni genomföra ett eller flera seminarier där arbetsgrupperna diskuterar samarbetets alla delar och genomför en planeringsworkshop. För att ansöka om medel till en förstudie, kontakta den av Palmecentrets handläggare som jobbar med just det området.

 

Det finns flera olika modeller och verktyg för planering av verksamhet/projekt. Palmecentret har samlat några av dessa här.

Ansökan

Både inom vårt stöd till civilsamhällesorganisationer (CSO) och partistödet (PAO) så arbetar Palmecentret alltså i program. Programmen sträcker sig över två till fyra år.

Vi tar främst emot ansökningar inför programperioderna. Den nuvarande programperioden för stödet till civilsamhället (CSO) är 2020–2024. Men om ni har en intressant projektidé, kontakta oss gärna så kan vi diskutera mer!

Man behöver inte starta ett helt nytt projekt för att kunna delta i det internationella arbetet för progressiv utveckling! Läs mer här om hur man kan engagera sig.

 

Uppföljning och redovisning ——->


Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more