Skriv ut
Fattiga människors möjlighet att påverka sina samhällen och sina egna liv stärks genom gemensamt agerande. I Palmecentrets arbete för att stödja engagemang och organisering fokuserar vi på tre temaområden.

Våra tre temaområden är folkligt deltagande, fackligt samhällsarbete och partipolitisk organisering. Genom att prioritera dessa kan vi dra nytta av erfarenheter och kunskap inom våra 27 medlemsorganisationer och erbjuda stöd och kontakter som efterfrågas i våra verksamhetsländer.

Folkligt deltagande

Människor måste ha möjlighet att själva bilda och organisera sig för att kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Det är självständiga, kritiskt tänkande och medskapande medlemmar som ger demokratiska organisationer styrka. Läs mer om Palmecentrets arbete med folkligt deltagande.

Fackligt samhällsarbete

Fackliga frågor är i grunden internationella och vare sig du kommer från Filippinerna, Sydafrika eller Europa är situationen likartad: en allt hårdare global konkurrens, lönedumpning och växande ekonomiska klyftor. Demokratiska, fria och starka fackliga organisationer är en förutsättning för rättvisa löner och goda arbetsvillkor. Läs mer om Palmecentrets arbete med fackligt samhällsarbete.

Partipolitisk organisering

Demokratiska partier och flerpartisystem är förutsättningar för att demokratin i ett land ska kunna fungera. De politiska partierna ska föra den politik som medlemmarna vill och det krävs en fungerande interndemokrati och en representation som speglar befolkningen. Läs mer om Palmecentrets arbete med partiinriktat demokratistöd.

 

Till toppen av sidan
Längtan efter fred och social rättvisa är gemensam för alla folk.
– Olof Palme, 1976

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...