Skriv ut
Människors möjlighet att påverka sina samhällen och sina egna liv stärks genom gemensamt agerande och lika rättigheter. I Palmecentrets arbete för att stödja progressiv samhällsutveckling fokuserar vi på fem temaområden.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Demokrati och mänskliga rättigheter utgör grundpelare för starka och hållbara samhällen. Vi arbetar globalt med civilsamhället, socialdemokratiska systerpartier och fackföreningar för att tillsammans stärka och försvara dessa rättigheter.

Läs mer om Palmecentrets arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

Jämlikhet och arbetares rättigheter

Världens resurser måste fördelas mer jämlikt. Den globala ojämlikheten ökar, och arbetare världen över är hårt pressade av den globala ekonomins krav på ökad tillväxt. Vi arbetar med fackliga aktivister och organisationer världen över, för rättvisa.

Läs mer om Palmecentrets arbete för jämlikhet och arbetares rättigheter.

Fred och dialog

Krig och väpnade konflikter utgör ett av de allra största hindren för progressiv samhällsutveckling. Det finns inga lösningar i våld. Vi arbetar i krigs- och konfliktdrabbade områden för att med dialog och medling bidra till en fredligare värld.

Läs mer om Palmecentrets arbete för fred och dialog.

Rättvis klimatomställning

Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning, tiden är knapp och vi ser redan nu de ödesdigra effekterna. Hårdast drabbas de redan utsatta. Vi arbetar lokalt och globalt för att klimatkrisens lösningar ska utformas rättvist och jämlikt.

Läs mer om Palmecentrets arbete för rättvis klimatomställning.

Jämställdhet

När jämställdheten ökar minskar fattigdomen. Ökad jämställdhet är en förutsättning för demokrati, fred och alla människors lika rätt. Fortfarande är inget land i världen jämställt – vi arbetar för att kvinnor globalt ska få lika mycket makt, inflytande och rättigheter som män.

Läs mer om Palmecentrets arbete för jämställdhet.

Till toppen av sidan
Längtan efter fred och social rättvisa är gemensam för alla folk.
– Olof Palme, 1976

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...