Skriv ut
Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Palmecentret arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fred i Olof Palmes anda.

Palmecentret har tre huvudsakliga verksamhetsområden:

  • Internationella utvecklingsprojekt i samarbete med människor och organisationer i civilsamhället.
  • Partiinriktat demokratistöd – tillsammans med Socialdemokraterna samarbetar vi med systerpartier runt om i världen.
  • Information och opinionsbildning för att öka kunskapen om internationella frågor och bidra till ett ökat engagemang.

Internationella utvecklingsprojekt

Palmecentret samarbetar med människor och organisationer världen över, bland annat i Burma, Palestina, Serbien och Sydafrika. Genom våra utvecklingsprojekt arbetar vi för att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv. Kvinnor, ungdomar och aktiva på gräsrotsnivå är prioriterade målgrupper. Vårt stora internationella nätverk gör det möjligt att i alla länder samarbeta med partners som delar våra värderingar. Ett samarbetsavtal med Sida finansierar större delen av våra projekt men de pengar som vi kan samla in till Palmecentrets solidaritetsfond är helt avgörande för verksamheten.

Partiinriktat demokratistöd

Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska systerpartier runt om i världen. Det gör vi både i länder som har demokratiska system, men svaga sådana, och i länder med auktoritärt styre. Samarbetet fokuserar på utbildning för partiernas ledningar och medlemmar, utveckling av organisationerna och erfarenhetsutbyte. Den svenska arbetarrörelsens erfarenhet och kunskap om folkrörelsers roll i demokratiarbetet är vår styrka. Vi har i Sverige organiserat och mobiliserat människor som arbetat för samhällsförändringar som kommer alla till del. Denna erfarenhet ger unika möjligheter att stödja andra. Läs mer om Palmecentrets arbete med partipolitisk organisering.

Kunskap och debatt

Kunskap och debatt behövs också för att förändra världen. När kunskapen om situationen i utvecklingsländer ökar i Sverige blir fler engagerade till stöd för fattiga kvinnors och mäns kamp för förändring. Därför anordnar vi seminarier  och konferenser där våra samarbetspartners, politiker, experter och debattörer medverkar. Vi ger också ut broschyrer. Läs mer om Palmecentrets arbete med kunskap och debatt.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...