Skriv ut
Palmecentret verkar för jämställdhet

Så här arbetar vi: 

Alla vinner på jämställdhet 

  • Vi stödjer kvinnoorganisationer över hela världen – för att stärka dem i deras arbete att förändra destruktiva normer och strukturer  
  • Vi stödjer socialdemokratiska systerpartier i deras jämställdhetsarbete – för att jämställdhet är en förutsättning för demokrati och hållbar utveckling 
  • Vi stödjer fackliga organisationer i kvinnodominerade yrken – för att stärka kvinnor i att kräva sina rättigheter på en ojämställd arbetsmarknad

När jämställdheten ökar minskar fattigdomen 

Genom oss skapas samarbeten mellan kvinnor organiserade inom svensk arbetarrörelse och deras globala jämlikar. Jämställdhet är ett globalt projekt. 

Genom att verka för reformer för ökad jämställdhet vill vi öka kvinnors deltagande i samhälletderas makt och inflytande i ekonomin och få fler kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Med stöd från Palmecentret stärks kvinnor att organisera sig politiskt och söka sig till ledarpositioner – för att framtidens ledare i mycket större utsträckning än det är idag måste vara kvinnor. 

Fortfarande är inget land i världen jämställt 

Utmaningarna för att nå global jämställdhet är fortfarande stora och många. Det har inom jämställdhetsområdet gjorts många framsteg, men i UNDP:s senaste rapport ser vi hur utvecklingen vänt – och nu går åt fel håll. Diskriminering och förtryck präglar vardagen för kvinnor och flickor över hela världenI många delar av världen är situationen för HBTQ-personer mycket svår. 

De flesta människor som lever i fattigdom är kvinnor. Våldtäkt och sexuella övergrepp används som vapen i konflikter. Kvinnor sitter på betydligt mindre social, politisk och ekonomisk makt.  Om utvecklingen går i samma takt som nu kommer världen inte vara jämställd på 257 år. Det är inte en utveckling vi på Palmecentret accepterar. Vi har samlat röster för en jämställd värld, läs här. 

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...