Skriv ut
Palmecentret verkar för en rättvis klimatomställning.

Så här arbetar vi:

Klimatomställning – lokalt, globalt och för alla

  • Vi stödjer organisationer i det civila samhället – för att klimatkrisen kommer slå hårdast mot de redan socialt och ekonomiskt utsatta, därför behöver lösningarna komma underifrån.
  • Vi stödjer fackföreningar – för att sätta press på företag att ställa om och ta sitt ansvar för arbetstagare i förändringen.
  • Vi stödjer socialdemokratiska systerpartier – för att klimatkrisens strukturella och storskaliga lösningar ligger i progressiva politiska reformer.

Vi höjer rösten för klimatet

Arbetarrörelsen har alltid gått i bräschen för progressiv politik och samhällsutveckling – Palmecentret verkar för att utveckla och stärka arbetarrörelsens roll i omställningen mot global hållbar utveckling.

Med stöd från oss utvecklar civilsamhällesorganisationer, fackföreningar och politiska partier runt om i världen verktyg och utbildning för att själva kunna ställa om.

Med hjälp av opinion och kommunikation sätter Palmecentret rättvis klimatomställning på agendan, både i Sverige och internationellt.

Mänsklighetens största utmaning

Den pågående klimatkrisen utgör ett akut hot mot vår existens och vi vet att tiden är mycket knapp. Effekterna syns redan nu i form av återkommande bränder, översvämningar och torka. Hårdast drabbas idag de miljontals människor som redan lever i social och ekonomisk utsatthet. Om vi inte gemensamt hittar lösningar till klimatkrisen kommer ojämlikheten, konflikterna och lidandet öka.

Vår ohållbara livsstil bidrar inte bara till stora utsläpp av koldioxid utan upprätthåller även ojämlika strukturer för arbetare och medborgare över hela världen. För Palmecentret är behovet av en rättvis omställning en självklar grundpelare i allt vårt arbete. Varje strategi för att bekämpa fattigdom och ojämlikhet måste bygga på omsorg om miljön och en hållbar framtid.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...