Skriv ut
I Europa har Palmecentret verksamhet och samarbeten på Västra Balkan och i Östeuropa. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och partners stärker vi organisationer och aktivister som arbetar för demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Det övergripande temat i Västra Balkan är att stärka fackliga organisationer i samtliga länder. I Serbien arbetar vi även med ökad transparens, i Albanien med att stärka kvinnors ställning i politiken och inom den offentliga administrationen, och i Kosovo med att öka medborgarnas inflytande.  2016 inledde våra samarbetsorganisationer i regionen ett samarbete med syfte att skapa sätt för det civila samhället att öka inflytandet över den offentliga administrationen.

Verksamheten i Östeuropa är inriktad på organisationsutveckling och utbyte. Under 2016 genomförde Palmecentret sju projekt tillsammans med partners i östra Europa.

Inom det partiinriktade demokratistödet samarbetar Socialdemokraterna genom Palmecentret med systerpartier i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Moldavien och Serbien. Fokus ligger på att stärka interndemokratin och öka kvinnors och ungas deltagande. Detta för att uppnå en mer jämlik och demokratisk utveckling.

Arbetet sker även inom regionala nätverk, exempelvis CEE Gender Network.

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...