Skriv ut
I Europa har Palmecentret verksamhet och samarbeten på Västra Balkan och i Belarus, Moldavien och Ryssland. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och partners stärker vi organisationer och aktivister som arbetar för demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

På Västra Balkan är Palmecentret och våra medlemsorganisationer engagerade i AlbanienBosnien och HercegovinaKosovoMakedonien och Serbien. Vi samarbetar i samtliga dessa länder med folkrörelser, främst genom stöd till facklig organisering och mobilisering av unga och kvinnor.

I Albanien, Kosovo och Serbien samarbetar vi också med ett 40-tal organisationer med målet att stärka demokratin och öka medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävande.

Inom det partiinriktade demokratistödet samarbetar Socialdemokraterna genom Palmecentret med systerpartier i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Moldavien och Serbien. Fokus ligger på att stärka interndemokratin och öka kvinnors och ungas deltagande. Detta för att uppnå en mer jämlik och demokratisk utveckling.

Arbetet sker även inom regionala nätverk, exempelvis CEE Gender Network.

Ryssland samarbetar vi med en organisation som stödjer fackföreningar och i Belarus stödjer Palmecentret organisationer som arbetar med folkbildning och som stärker utsatta ungdomar.

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...