Skriv ut
Palmecentret står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Så här arbetar vi:

Starka organisationer 

  • Vi stödjer organisationer i det civila samhället – eftersom organisering och folkbildning är grundbulten för människors möjlighet att göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. 
  • Vi samarbetar med socialdemokratiska systerpartier – för att välfungerande politiska partier är en förutsättning för att demokratin ska fungera. 
  • Vi bidrar till starka fackföreningar – så att de bättre kan försvara arbetstagares mänskliga rättigheter som lön och arbetsvillkor 

Tillsammans är starkare 

Genom Palmecentret sammanförs svenska och internationella organisationer, politiker och fackföreningar för att tillsammans hitta nya lösningar och allianser. 

Kunskap behövs för att förändra samhället  med folkbildning i centrum utbildar vi demokratikämpar världen över. 

Ord har makt – med opinionsbildning och debatt arbetar Palmecentret för ökad mobilisering mot auktoritära krafter. 

Ökat hot från auktoritära ledare och rörelser 

Situationen i världen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter är allvarlig. 2019 var det trettonde året i följd då fler länder såg en tillbakagång i demokratin än de som kunde visa upp framsteg. Den antidemokratiska utvecklingen börjar bli det nya normala. 

I ett växande antal länder tar auktoritära ledare över makten. I deras kölvatten vittnar minoritetsgrupper om att diskriminering och förföljelse mot dem fördjupas. Hot, våld och trakasserier ökar mot fackföreningar och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheterLäs mer i rapporten Tag Plats!, utgiven av Concord, som Palmecentret är en del av. 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...