Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Allians för rättvis klimatomställning (ARK)

Vilka är vi?

Allians för rättvis klimatomställning (ARK) samlar det svenska civilsamhället och är fri från partipolitiska bindningar. Vi förenas av övertygelsen att Sveriges regering och riksdag omgående bör inleda arbetet med en rättvis klimatomställning.

Vad menar vi med rättvis klimatomställning?

En rättvis klimatomställning är en omställning som lever upp till klimatmålen i Parisavtalet och dess krav på att rikare länder ska gå före, samtidigt som den värnar om arbetstagarnas trygghet och inte går ut över dem som har det sämst ställt i samhället. Denna stora strukturomvandling ska, enligt ILO:s riktlinjer för rättvis klimatomställning, ske på ett demokratiskt sätt, det vill säga med folkligt och fackligt deltagande och inflytande.

Varför är det så viktigt med rättvisa i klimatpolitiken?

Det är endast om klimatomställningen görs med hänsyn till människors ekonomiska trygghet och i dialog med Sveriges befolkning som en ambitiös klimatpolitik kan få det breda folkliga stöd som krävs. Medborgarnas engagemang och kunskap måste nyttjas i omställningen för att den ska bli hållbar. En rättvis klimatomställning är ett stort samhällsbyggnadsprojekt för att förbättra människors villkor i balans med naturen.

Granskning av partiernas politik för rättvis klimatomställning

I augusti 2022 skickade ARK ut en enkät till alla riksdagspartier. Vi lät sedan experter granska deras svar. Kartläggningen ger en bild av svenska partiers förståelse av och intresse för att genomföra en rättvis klimatomställning.

Av de åtta riksdagspartierna är det bara tre som har någorlunda konkreta och heltäckande idéer om hur en rättvis klimatomställning bör genomföras.

Läs pressmeddelandet om ARK:s partigranskning

Hela partigranskningen

Vad är syftet med Allians för rättvis klimatomställning? 

Att samla miljörörelsen och organisationer med socialt fokus bakom en gemensam agenda. 

Frågan om en rättvis klimatomställning har potential att förena miljörörelsen och organisationer som jobbar med i huvudsak mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter. Dessa områden hänger naturligtvis samman, men det har, tills nu, saknats en organisering för att driva detta tillsammans på bred front. Denna allians är en sådan brygga mellan rörelser. Syftet är att ta sig an klimat- och miljökrisen, som påverkar alla samhällsområden, med gemensam kraft.

Att bilda opinion för en mer ambitiös svensk klimatpolitik, i linje med vetenskapen och Parisavtalets principer om global rättvisa. 

Klimatmötet COP26 i Glasgow och de senaste rapporterna från FN:s klimatpanel underströk än en gång behovet av en betydligt snabbare klimatomställning. Rådande klimat- och miljönödläge kan inte vänta längre. Även i Sverige behöver takten i omställningen öka – förra året ökade utsläppen.

Sverige får nu en ny regering och riksdag, och våren 2023 har Sverige ordförandeskapet i EU. ARK vill att en accelererad och rättvis klimatomställning ska göras till en prioritet i Sveriges politik. Alla partier måste ha svar på hur klimatomställningen ska skyndas på – och hur denna hållbarhetsuppgradering av hela vårt samhälle ska göras på ett tryggt, rättvist och demokratiskt sätt. 

Att arbeta för detta skifte i våra egna organisationer och bland våra medlemmar.

De organisationer som ingår i denna allians är alla viktiga och aktiva parter i klimatomställningen. Vi är beredda att bidra till detta skifte genom bland annat folkbildning, fackligt arbete och lokalt engagemang i landets kommuner, och genom att se till att omställningen inkluderar olika grupper i samhället. Genom denna allians hittar vi fler sätt att samarbeta och involverar våra medlemmar och målgrupper så att de får kunskap om och inflytande över omställningen.

Vilka är med?

De organisationer som deltar i arbetet med den nystartade alliansen är: Handelsanställdas förbund, Sametinget, Olof Palmes Internationella Center, Naturskyddsföreningen, PUSH Sverige, Klimatriksdagen, Idrottare för Miljön, Våra barns klimat, Framtidsjorden, Klimatklubben, Klimatpsykologerna, Fältbiologerna, Klimataktion, Mensen, Global Utmaning och PeaceWorks.

Ytterligare ett stort antal organisationer från civilsamhället och den fackliga sfären har varit med på möten eller visat intresse och bjuds för närvarande in att ansluta sig till alliansen.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta cajsa.unnbom@palmecenter.se.